Uitbreiding verplichtingen sloopopvolging

sloopopvolgingsplan traceerbaarheidsprocedure

Volgens de Vlaamse afvalstoffenwetgeving VLAREMA ben je als bouwheer in bepaalde gevallen verplicht om voor je afbraakproject een sloopopvolgingsplan op te stellen. Dat is het geval voor de afbraak van niet residentiële gebouwen van meer dan 1000 m³ of voor de afbraak van in hoofdzaak residentiële gebouwen van meer dan 5000 m³.

Een sloopopvolgingsplan moet aangevraagd worden door de bouwheer bij een erkende deskundige. Het sloopopvolgingsplan bevat een inventaris van alle afvalstoffen die vrij zullen komen bij de geplande sloop-en afbraakwerken. Ook bevat zo'n plan adviezen over de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van de materialen, naast aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop-en afbraakwerken.

Het sloopopvolgingsplan toont als het ware het potentieel van hergebruik van de afvalstromen die vrij zullen komen. Het is dan ook nog maar het startpunt van een afvalverwerkingsmethodiek die inzet op hergebruik en een veiligere verwerking van het sloopafval.

Ook traceerbaarheidsprocedure verplicht

Omdat de Vlaamse overheid volop wil inzetten op duurzaamheid, zal binnenkort naast het sloopopvolgingsplan ook de verdere sloopopvolging door een sloopbeheerorganisatie, zoals Tracimat, verplicht worden voor grote werven. De bouwheer zal voor die afbraakprojecten dus een verplichte traceerbaarheidsprocedure moeten volgen.

Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat de aannemer voor dergelijke werven bij het afvoeren van puin naar een zogenaamde breker, een verwerkingstoelating zal moeten aanvragen bij de sloopbeheerorganisatie. Op die manier is de breker die het steenpuin verwerkt tot herbruikbare granulaten, er zeker van dat het aangeleverde materiaal een laag milieurisicoprofiel heeft omdat gevaarlijke stoffen zoals asbest of stoffen die recyclage kunnen verstoren vooraf verwijderd werden. Omdat de grondstof van de breker van betere kwaliteit is, heeft die breker minder werk om tot een gerecycleerd granulaat van voldoende kwaliteit te komen. Op die manier wordt afbreken volgens een traceerbaarheidsprocedure ook voor de bouwheer goedkoper.

Het voorstel tot wijziging van de wetgeving werd eind 2020 principieel goedgekeurd en is nu in behandeling bij de verschillende adviesraden.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....