Compensatieregeling vervangt terugdraaiende teller

nieuwe tarief methodologie zonnepanelen injectievergoeding

Zoals juridische experten al lang voorspeld hadden, heeft het Grondwettelijk Hof de zogenaamde regeling van de terugdraaiende teller voor zonnepaneeleigenaars vernietigd. Even ter opfrissing: in Vlaanderen konden particulieren die hun woning uitrusten met zonnepanelen, er tot eind 2020 voor kiezen om gedurende 15 jaar gebruik te maken van het systeem van de terugdraaiende teller.

Dat betekent dat je als eigenaar van zonnepanelen, zelfs met een digitale meter, enkel maar moest betalen voor je netto energieverbruik. Je netto-energieverbruik is het verschil tussen de stroom die je effectief van het net haalt en de stroom die je zonnepanelen op het net zetten. In ruil moest je dan wel een prosumententarief of een forfaitaire netvergoeding voor het gebruik van het distributienet betalen.

De Vlaamse overheid had die regeling uitgewerkt om een vlotte uitrol van de digitale meter te kunnen garanderen en om de plaatsing van zonnepanelen te blijven stimuleren. Zonder terugdraaiende teller zijn zonnepanelen namelijk een stuk minder interessant omdat de momenten van grootste productie (de zomer) niet samenvallen met de momenten van grootste verbruik (winter). Dat laatste is zeker het geval voor particulieren die verwarmen met een warmtepomp en dus in de winter een hoog elektriciteitsverbruik hebben, terwijl hun zonnepanelen dan net weinig energie produceren.

Compensatieregeling moet pijn verzachten

Alle particulieren die in 2020 nog snel zonnepanelen lieten leggen om nog 15 jaar te kunnen genieten van een terugdraaiende teller, zijn er nu natuurlijk aan voor de moeite. Maar ook particulieren die al eerder zonnepanelen installeerden en in principe ook de eerste 15 jaar konden genieten van een terugdraaiende teller, zien hun terugverdientijd aanzienlijk toenemen van zodra de netbeheerder hun analoge meter –die de stroom die de zonnepanelen op het net zet niet kan meten- vervangt door een digitale meter.

Om tegemoet te komen aan alle particulieren die rekenden op de terugdraaiende teller maar nu het rendement van hun installatie zien dalen, heeft de Vlaamse overheid een compensatieregeling uitgewerkt. Kort samengevat komt die regeling erop neer dat die particulieren een éénmalige financiële compensatie krijgen zodat ze op basis van hun piekvermogen en uitgaand van een referentie-installatie, een rendement van 5% op hun investering in zonnepanelen kunnen halen. De referentie-installatie waarnaar verwezen wordt, is er één met een piekvermogen van 4 kWp, met een omvormersvermogen van 3.6 kVA, een productie per jaar van 3600 kWh en een zelfverbruik van 35%.

Op basis van onderstaande tabel kan je aan de hand van het eenheidscompensatiebedrag per kWp en het jaar van indienstname van je zonnepanelen snel uitrekenen hoeveel euro je als compensatiebedrag zal ontvangen:

Een voorbeeld:

Heb je een installatie van 5kWp die je in 2018 in gebruik nam dan zal je een éénmalige compensatie van 348 euro/kWp X 5 kWp = 1,740 euro ontvangen.

Particulieren zullen over enkele maanden die compensatie kunnen aanvragen bij de Vlaamse overheid. De uitbetalingen zouden in het najaar van 2021 volgen.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....