Evolutie bouwvergunningen in BelgiŽ

flats versus eengezinswoningen vergunningen
nieuwbouw versus renovaties vergunningen

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceerde onlangs de cijfers over bouwvergunningen tot augustus 2020. Daaruit blijkt dat het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen in de eerste 8 maanden van 2020 met 5.5% gestegen is in vergelijking met dezelfde periode in 2019 tot 19,120 gebouwen.

Op maandbasis was er onder invloed van de coronacrisis vanaf april tot mei een sterke daling te zien van het aantal afgeleverde vergunningen, wat vooral te wijten was aan de verlenging van de termijnen van openbaar onderzoeken. Zolang een openbaar onderzoek loopt kan er uiteraard geen vergunning afgeleverd worden. In de maanden erna vond er dan een opwaartse correctie plaats.

Grote regionale verschillen

Op gewestelijk niveau zijn er grote verschillen. Zo bedroeg de stijging in het Vlaams Gewest 5.7%. In het Waals Gewest was er eveneens een toename met 5.2% terwijl er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een daling van 9.4% opgetekend werd.

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 overstijgt het aantal vergunde residentiële renovatieprojecten meestal het aantal vergunde residentiële nieuwbouwprojecten. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw, maar het verschil blijft klein. De meest recent gerapporteerde maanden liep het aantal vergunde nieuwbouwprojecten opnieuw gelijk met het aantal vergunde renovatieprojecten.

Sinds 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 was het verschil voor een korte periode klein maar vanaf dan wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....