Vlaanderen verhoogt energiepremies vanaf 2021

verhoging premie buitengevel isolatie hoogrendementsglas

De Vlaamse regering heeft onlangs beslist om 4.3 miljard euro extra op tafel te leggen om de economie die midscheeps getroffen wordt door corona, een extra duw in de rug te geven. Het bijhorend relanceplan bevat op het gebied van energiebeleid enkele belangrijke verhogingen van de REG-premies.

Verdubbeling premie buitenmuurisolatie

Vanaf 2021 zal de premie voor buitenmuurisolatie, d.w.z. het isoleren van de buitengevel door het aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde, verdubbelen van 15 euro/m² naar 30 euro/m². De premie is  enkel van toepassing in geval van renovatie.

Uit de analyse van premiedossiers van 2017 tot 2019 was immers gebleken dat de REG-premies voor spouwmuurisolatie en isolatie van de gevel langs de binnenkant gemiddeld 26% van de investeringskosten dekken. In het geval van isolatie langs de buitenzijde werd slechts 13% van de kost van de isolatiewerken gedekt door de REG-premies. De verklaring hiervoor is eenvoudig: bij buitenmuurisolatie moet niet enkel isolatie aangebracht worden maar ook een nieuwe gevelbekleding.

Energetisch gezien is isolatie langs de buitenzijde de beste keuze omdat –in tegenstelling tot bijvoorbeeld spouwmuurisolatie- zo steeds de minimale isolatie-eis van 3 m²K/W gehaald kan worden. De Vlaamse overheid was dan ook van mening dat ze de bouwheren die voor deze betere oplossing kiezen minstens dezelfde ondersteuning qua dekkingsgraad van hun investering diende te geven. Door de verdubbeling van de premie voor buitenmuurisolatie zal ook voor dat type isolatie gemiddeld 26% van de kost van de isolatiewerken gedekt zijn door de premie.

Verdubbeling premie hoogrendementsglas

Vanaf 2023 moeten alle ramen van woningen en appartementen minstens beschikken over dubbel glas. Anders kunnen ze onmogelijk nog voldoen aan de kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode en kunnen ze dus ongeschikt verklaard worden met alle financiële en juridische gevolgen van dien.

Momenteel bedraagt de REG-premie voor het plaatsen van hoogrendementsglas 8 euro/m². Vanaf 2021 zal de premie stijgen naar 16 euro/m². In het verleden werd bij het bepalen van de premiehoogte vooral rekening gehouden met de kost van het glas en de daaruit resulterende energiebesparing. In vele gevallen moet echter niet enkel het glas maar ook het buitenschrijnwerk aangepast worden. Dat is uiteraard duurder en daardoor stijgt ook de terugverdientijd. Door de verdubbeling van de premie voor hoogrendementsglas wil de Vlaamse overheid die extra kost deels ondervangen.

Veralgemening labelpremie ter vervanging van totaalrenovatiebonus

Onlangs kondigde de Vlaamse overheid al de komst van de labelpremie aan voor wie vanaf 2021 de nieuwe eigenaar wordt van een woning of appartement en daarin binnen de 5 jaar na de eigenaarswissel een grondige energetische renovatie doorvoert.

De Vlaamse overheid beseft echter hoe langer hoe meer dat het toekennen van die premie enkel op sleutelmomenten (erfenis, verkoop,…) niet zal volstaan om het sterk verouderde Vlaamse woonbestand tijdig te renoveren om aan de langetermijndoelstellingen te voldoen. Om er namelijk voor te zorgen dat tegen 2050 alle Vlaamse woningen een EPC-label A hebben, zal de renovatiegraad sterk moeten toenemen. Vlaanderen wil daarom de labelpremie uitbreiden naar de zogenaamde "zittende eigenaars", d.w.z. eigenaars die reeds lang geleden hun woning verwierven maar die eveneens gebaat zouden zijn met een grondige energetische renovatie. De uitbreiding van de labelpremie naar de zittende eigenaars zou gepaard gaan met het uitdoven van de totaalrenovatiebonus voor wie vanaf 2021 start met de grondige renovatie van een woning of appartement.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....