Volgens een enquête van de Confederatie Bouw bij 423 aannemers, stelt 74% van de bouwbedrijven dat het aantal afwezigheden op de werf vorige maand is toegenomen als gevolg van de tweede golf van het coronavirus. Daardoor hebben 6 op de 10 bouwbedrijven het moeilijk om de afgesproken uitvoeringstermijnen te halen, waarvan de helft toegeeft ernstige moeilijkheden te ondervinden.

45% van de bouwbedrijven heeft nu ook te kampen met matige tot ernstige bevoorradingsproblemen. Tot slot blijkt uit het onderzoek dat 63% van de bedrijven nu minder contacten heeft om nieuwe opdrachten binnen te halen.

"De tweede golf van het coronavirus beukt hard in op onze sector. Op korte termijn zijn de knipperlichten van oranje naar donkerrood gegaan. Dankzij het protocol dat vakbonden en werkgevers in mei afsloten en dat tal van veiligheidsverplichtingen bevat, kan de bouw, in vergelijking met maart en april van dit jaar, veel meer aan de slag blijven."

Robert de Mûelenaere, Algemeen Directeur van de Confederatie voor de Bouwnijverheid

De Confederatie Bouw vraagt twee zaken. Ten eerste pleiten ze voor een terugkeer naar de 7-daagse quarantaine (met een test op de 5de dag), in plaats van de 10-daagse quarantaine (zonder test), zoals nu het geval is. Daarnaast moet er een wettelijk kader komen voor sneltests, zodat iedereen snel kan zien of hij of zij al dan niet besmet is met Covid-19 en dus kan blijven werken of niet. Het is in ieder geval al positief om te zien dat de regelgeving inzake tijdelijke werkloosheid voor coronavirussen opnieuw is versoepeld.