De Gentse Jenaplanschool De Kleurdoos wilde graag het regenwater hergebruiken voor het spoelen van het sanitair in de school. Jaarlijks verbruikt het sanitair van de school namelijk 1350 m³ leidingwater. Een regenput of een regentank was geen optie omdat die nergens op de schoolterreinen op een makkelijke manier konden ingegraven worden. Daarom nam de school deel aan een innovatief proefproject van de Stad Gent waarbij het regenwater opgevangen wordt in regenwaterzakken.

Twee regenwaterzakken op maat

In de kelder van de school werd door Segorex bvba een pompsysteem geïnstalleerd met twee regenwaterzakken, elk met een capaciteit van 27 m³ regenwater. De regenwaterzakken zijn gemaakt van synthetische rubber (EPDM) dat vooral gekend is als materiaal voor dakafdichting. De pompunit bestaat uit 2 pompen die uit de regenwaterzakken het water opzuigen en verpompen naar de wc’s. Om te voorkomen dat er met het regenwater vuil in de regenwaterzakken terecht zou komen, wordt het regenwater eerst over een bladfilter geleid. Op de persleiding van de pompinstallatie staat nog een vuilfilter om eventuele sedimenten uit het water te verwijderen. Wanneer er geen regenwater meer beschikbaar is, schakelt de installatie automatisch over naar leidingwater. Die omschakeling gebeurt volledig conform de richtlijnen van de watermaatschappij.

Voor de installatie waren er geen graafwerken nodig en de zakken konden eenvoudig via de keldertrap in de kelder geleverd worden. Het proefproject loopt nog het volledige schooljaar, en wordt daarna geëvalueerd.

Ook voor woningen in dichtbebouwde stedelijke omgevingen kan het gebruik van regenwaterzakken in bijvoorbeeld kruipkelders zijn nut bewijzen om het verbruik van leidingwater te drukken en om in extra buffercapaciteit te voorzien voor een vertraagde afvoer in geval van stortbuien.