Op een offerte voor zonnepanelen staat steevast het aantal "kWp" of kilowattpiek van de installatie vermeld. Wat is dat eigenlijk zo één kilowattpiek? Een installatie met een capaciteit van 1 kWp levert onder standaard testomstandigheden (de zgn. Standard Test Conditions) een vermogen van 1 kilowatt.

Die standaard testomstandigheden zijn nodig om zonnepanelen onderling te kunnen vergelijken want afhankelijk van hoe het licht en hoeveel licht er op een zonnepaneel invalt, wat de temperatuur van het zonnepaneel is,… zal een zonnepaneel meer of minder energie produceren. De standaard testomstandigheden zijn:

  • invallende zonnestralen met een vermogen per vierkante meter (of een zgn. flux elektro-magnetische straling) van 1 kW/m²,
  • een loodrechte inval van zonnestralen op het zonnepaneel,
  • een zonnespectrum genormaliseerd voor AM = 1,5. AM staat voor air mass, luchtmassa, een maat voor de relatieve lengte van de lichtweg door de atmosfeer.
  • een temperatuur van het zonnepaneel van 25 °C.

Rekenen met kilowattpiek (kWp)

Aangezien zonnecellen een rendement van 10% tot 20% halen, kan je makkelijk narekenen dat je voor een installatie van 1kWp 5 (bij een rendement van 20%) à 10 m² (bij een rendement van 10%) zonnepanelen nodig hebt.

Om de oppervlakte aan zonnepanelen ruwweg te dimensioneren moet je de jaarlijkse productie van zonnepanelen vergelijken met de hoeveelheid energie die een gezin jaarlijks nodig heeft. Dat laatste cijfer kan uit statistische gegevens van elektriciteitsleveranciers afgeleid worden en in België bedraagt een gemiddeld elektrisch energie verbruik (exclusief verwarming) zo'n 3400 kWh.

Opnieuw op basis van statistieken weten we ook dat een zonnepaneel met een vermogen van 1 kWp in België op jaarbasis een gemiddelde productie van 850 kWh levert. Bemerk dat hetzelfde paneel op een dak in het zuiden van Spanje waarschijnlijk eerder resulteert in een elektriciteitsproductie van 1250 kWh. Om even terug te komen op ons Belgisch voorbeeld: als je weet dat het gemiddeld elektriciteitsverbruik van een gezin 3400 kWh bedraagt en een fotovoltaïsche installatie vanb 1kWp goed is voor een gemiddelde productie van 850 kWh, dan zie je dat een gemiddeld gezin nood heeft aan een installatie van 3400 /850 = 4 kWp of 20 tot 40 m² aan zonnepanelen.