Ook in 2020 kan je in Vlaanderen voor de isolatie van je spouwmuren een premie van 5 euro/m² ontvangen als je aan volgende voorwaarden voldoet:

  • je woning of appartement bevindt zich in het Vlaamse gewest;
  • je woning werd aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1 januari 2006;
  • je spouw heeft een minimale breedte van 5 cm;
  • de volledige spouwbreedte wordt opgevuld met nieuw isolatiemateriaal; spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie komen niet in aanmerking;
  • het gebruikte isolatiemateriaal moet een lambdawaarde van maximaal 0.065 W/mK hebben;
  • de werken moeten uitgevoerd worden door een erkende aannemer die de werken volgens STS 71-1 uitvoert;
  • de factuurdatum van de eindfactuur moet tussen 1/1/2020 en 31/12/2020 liggen;
  • het aanvraagformulier voor de premie moet bij de elektriciteitsnetbeheerder (Fluvius) toekomen, uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Facturen ouder dan een jaar worden dus niet in rekening gebracht voor het berekenen van het totale premiebedrag.

Beschermde afnemers, dat zijn personen die recht hebben op sociale maximumprijzen voor aardgas en elektriciteit, kunnen aanspraak maken op een premie van 9 euro/m² voor spouwmuurisolatie.