Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) werd op 12 juli 2018 door de Brusselse regering goedgekeurd. Het GDPO is het algemene planningsinstrument voor de duurzame ontwikkeling van het Brussels Gewest. Het bevat de territoriale visie van het Brussels Gewest tot 2040.

Het GPDO stelt het stadsproject voor Brussel voor. Het GDPO formuleert de ambities van het Gewest en de randvoorwaarden om het stadsproject succesvol te realiseren en vertaalt deze elementen naar kaarten in verband met stedelijke structuur, milieu, openbare ruimte, stadsvernieuwing, erfgoed, mobiliteit en economische ontwikkeling.

Sinds kort zijn die kaarten ook beschikbaar op het portaal BruGIS zodat openbare instellingen, onderzoekers, privéorganisaties of andere actoren ze makkelijk kunnen raadplegen: https://gis.urban.brussels/brugis/.