Hoe pas je een omgevingsvergunningsaanvraag aan?

versies projectinhoud omgevingsvergunning

In een aantal gevallen moet de inhoud van een ingediende omgevingsvergunningsaanvraag aangepast of aangevuld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je aanvraag door de bevoegde overheid onvolledig wordt bevonden, wanneer er gegrond bevonden bezwaren ingediend werden tijdens het openbaar onderzoek,…

De regelgeving heeft van bij aanvang al de mogelijkheid voorzien om een projectinhoud aan te passen maar de technische implementatie in het Omgevingsloket is niet van die aard dat wijzigingen makkelijk doorgevoerd kunnen worden aan een projectinhoud. Daar komt weldra verandering in.

Op dit ogenblik kan je in het omgevingsloket als vergunningsaanvrager ontbrekende documenten of wijzigingsverzoeken indienen via enkele specifieke acties in het Omgevingsloket. Je kan daarbij een aantal bestanden en een begeleidende tekst overmaken. Die aanvullende of gewijzigde informatie is echter niet terug te vinden in de "projectinhoud". Het is dan ook niet makkelijk om de correcte inhoud van een aanvraag te bepalen.

Verschillende versies van de projectinhoud

Vanaf 7 september 2020 zal het een stuk eenvoudiger worden om de projectinhoud van je vergunningsaanvraag aan te passen. In het Omgevingsloket zal je vanaf dan een nieuwe versie kunnen aanmaken van je projectinhoud. In die "werkversie" voer je de nodige aanpassingen door, verwijder je foutieve documenten en voeg je ontbrekende documenten toe. Als alles naar wens is, maak je de nieuwe versie van de projectinhoud over aan de bevoegde overheid. De bevoegde overheid zal nu de correctheid van deze nieuwe versie nagaan en indien dat het geval is zal de bevoegde overheid de nieuwe versie aanvaarden. Die aanvaarding heeft niets te maken met een uitspraak over de vergunbaarheid van het project, enkel de nieuwe versie wordt aanvaard en zal vanaf dan gebruikt worden als basis om het project te behandelen en te beoordelen.

Wordt de nieuwe versie van de projectinhoud door de bevoegde overheid geweigerd dan blijft ze van de meest recent aanvaarde versie gebruik maken in de behandelingsprocedure. Je kan dus nooit "zonder projectinhoud" vallen.

Gebruik de procedure voor het aanmaken van nieuwe versies van de projectinhoud niet te pas en te onpas want de behandelingstermijn wordt telkens verlengd. Heb je dus twijfels over de aanpassingen die aangebracht moeten worden, bespreek dan eerst de nodige aanpassingen met de bevoegde overheid alvorens een nieuwe versie aan te maken en in te dienen.

Alle te volgen stappen worden overzichtelijk uitgelegd in bijgevoegd instructiefilmpje van het Departement Omgeving.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....