Omgevingsloket wordt echt publiek

publiek omgevingsloket

De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren heel wat tijd en geld geïnvesteerd in het digitaliseren van bouwaanvragen of zoals die sinds 2017 heten: aanvragen voor een omgevingsvergunning. Het was dan ook vaak onbegrijpelijk voor zowel burgers als bouwprofessionals dat ze bijvoorbeeld in het kader van een openbaar onderzoek toch nog naar het gemeentehuis moesten gaan om het omgevingsvergunningsdossier in te kijken.

Het publieke omgevingsloket

Sinds kort heeft de Vlaamse overheid het omgevingsloket echt publiek gemaakt. Wie het publieke omgevingsloket bezoekt, kan daar lopende openbare onderzoeken raadplegen, vergunde dossiers inkijken of een bezwaar of een beroep indienen.

De Vlaamse overheid publiceert de inhoud van die aanvragen minstens gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek, en gedurende de beroepsperiode nadat de beslissing genomen is. Zo kan je dus als burger tijdens het openbaar onderzoek het dossier beperkt (zie verder) inkijken, een bezwaar indienen en nadien tijdens de beroepsperiode de status van de aanvraag (vergunning/weigering) opvolgen en indien gewenst een beroep indienen. Deze nieuwe functionaliteit van het omgevingsloket sluit aan bij het streven van de Vlaamse overheid naar een maximale openheid van bestuur.

Niet alle documenten zijn raadpleegbaar

Via het publieke omgevingsloket kan je van deze projecten heel wat documenten openbaar raadplegen: inplantingsplannen, terreinprofielen, de verantwoordingsnota van de architect,….

Dat betekent echter niet dat alle documenten van het aanvraagdossier en/of de beslissing geraadpleegd kunnen worden in het publieke omgevingsloket. Informatie die auteursrechterlijk beschermd is zoals plannen en privacygevoelige gegevens worden nooit getoond in het publieke omgevingsloket. Voor inzage in het volledige dossier van de omgevingsaanvraag moet je dus nog steeds langsgaan in het gemeentehuis.

Vrijwillig verstrekte persoonsgegevens

Bij aanvragen ingediend na 1 juni 2020 gaat de Vlaamse overheid ervan uit dat de aanvrager van een omgevingsvergunning die vrijwillig persoonsgegevens verstrekt, geen bezwaar heeft tegen het openbaar beschikbaar maken van die persoonsgegevens door publicatie in het omgevingsloket.

Een voorbeeld: op een inplantingsplan of een motivatienota, is het niet verplicht om de naam en het adres van de aanvrager of zijn architect te vermelden. Worden die persoonsgegevens op het inplantingsplan of de motivatienota toch aangebracht door de indiener, dan zullen die persoonsgegevens voor aanvragen na 1 juni 2020 niet langer onleesbaar gemaakt worden. Je kan achteraf ook niet vragen om de persoonsgegevens alsnog te laten verwijderen.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....