Steeds meer particulieren zetten de stap om in eigen tuin een zwembad aan te leggen. Die tendens was in 2019 al duidelijk zichtbaar. De onzekerheid m.b.t. reizen als gevolg van de coronacrisis heeft die trend nog meer versterkt: begin maart 2020 tekende er zich opnieuw een stijging af van niet minder dan 21% t.o.v. 2019. Een privézwembad is zonder twijfel een bron van veel plezier maar vaak wordt er te weinig stilgestaan bij de risico's.

Daarom lanceerde de federale overheid in samenwerking met de "Zwembadbouwers" een campagne "Zorgeloos Zwemmen".

Correcte plaatsing en onderhoud

Net zoals de bouw in de voorbije decennia in toenemende mate technologisch evolueerde vereist ook de bouw van een zwembad talrijke technische competenties: ruwbouw, evacuatie, waterdichtheid, elektriciteit, verwarming, behandeling van het water,… Om die reden werd er binnen de Faba (federatie van algemene bouwaannemers) een onderafdeling opgericht, de "Zwembadbouwers", die zich specialiseert in het bouwen van zwembaden. Leden van deze organisatie beantwoorden aan een aantal voorwaarden die de kwaliteit van hun werk waarborgen (erkenning, toegang tot het beroep) en zij bieden nog andere garanties aan hun klanten, zoals een volledige dienst na verkoop (met een minimumgarantie van 2 jaar op alle onderdelen en werkkrachten, en een tienjarige waarborg voor de stabiliteit van het zwembad), een onderhoudsdienst en een contract met de details van de werken en een globale prijs.

De juiste reflexen

De bedoeling is dat je als zwembadeigenaar de juiste reflexen en vaardigheden hebt of aanleert:

 • zorg dat er steeds minstens één volwassene een oogje in het zeil houdt als er kinderen aan het zwemmen zijn. Een oogje in het zeil houden betekent dat je alert bent en niet gewoon een krant of tablet aan het lezen bent in de buurt. Verdrinking kan in minder dan 20 seconden gebeuren, dus is het essentieel om snel te (kunnen) reageren,
 • train jezelf in levensreddende acties,
 • let er steeds op dat kinderen in een bad spelen dat aangepast is aan hun grootte en/of leeftijd,
 • leer je kinderen zo vroeg mogelijk zwemmen,
 • maak je kinderen bewust van de verdrinkingsrisico's en leer ze zelf goede reflexen aan: niet lopen, niet alleen zwemmen, elkaar niet duwen, niet kibbelen, niet in het water springen om iemand te redden, hulp vragen van een volwassene in geval van problemen,
 • vermijd golven en stromingen in het zwembad,
 • haal na het zwemmen alle drijvende of opblaasbare voorwerpen en speelgoed uit het water. Zo vermijd je alvast dat kinderen gaan proberen om ze er zelf uit te halen,
 • hou waterbehandelingsproducten uit de buurt van kinderen.

Het juiste materiaal

Je kan als zwembadeigenaar heel wat ellende vermijden door het juiste materiaal te voorzien:

 • Kinderen die niet kunnen zwemmen, geef je best zwemvesten, armbandjes, een zwempak met vlotters of andere drijfsystemen, van zodra ze in de buurt van het zwembad komen.
 • Bewaar in de buurt van het zwembad ook altijd een reddingsboei die correct opgeblazen en aangepast is aan het kind. Hou daarbij steeds voor ogen dat dit niet volstaat voor kinderen die niet kunnen zwemmen.
 • Houd ook een lange stok naast het zwembad.
 • Zorg dat je een telefoon bij de hand hebt zodat je in noodgevallen het noodnummer 112 kan bellen.
 • Zorg dat je kind het zwembad makkelijk en veilig kan verlaten, bijvoorbeeld via een trapje of langs een ondiepe zone.
 • Gebruik een beveiligde trap voor opbouwzwembaden (er bestaan verschillende modellen). Na het zwemmen moet je die trap ook beveiligen volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
 • Installeer na het zwemmen de eventuele veiligheidssystemen. Hebt je een alarm, zet dit dan opnieuw aan. Is er een omheining rond het zwembad, doe die dan weer dicht en op slot. Als je een veiligheidsrolluik voor het zwembad hebt, sluit dat dan. Opgelet, die systemen zijn zeker niet onfeilbaar en vervangen in geen geval toezicht door volwassenen.