Wanneer moet je huishoudelijke elektrische installatie gecontroleerd worden

elektriciteit keuring

Storingen of defecten aan de elektrische installatie van een woning liggen geregeld aan de basis van brand of elektrocutie. Het is dan ook van groot belang dat je je elektrische installatie volgens de regels laat controleren. Tijdens zo'n controle gaat een erkend controleur na of je installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het AREI. Het AREI is een federale reglementering dus de controles gelden zowel voor het Vlaamse, Waalse als het Brussels hoofdstedelijk Gewest.

We geven hieronder een kort overzicht van de momenten waarop je je huishoudelijke elektrische installatie moet laten controleren.

Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname

Deze controle moet gebeuren voor je een nieuwe installatie in gebruik neemt maar ook wanneer je een tijdelijke, mobiele of verplaatsbare installatie (bv een werfkast) in gebruik neemt. Ook bij een belangrijke uitbreiding of wijziging van een elektrische installatie moet er een gelijkvormigheidscontrole plaatsvinden voor de ingebruikname. Denk hierbij aan de toevoeging van een stroombaan op een verdeelbord. Dit type controle staat beschreven in hoofdstuk 6.4 van Boek 1 van het AREI.

Periodieke controle

Ook na de ingebruikname moet de veiligheid van de elektrische installatie gecontroleerd worden. Daarom moet je om de 25 jaar een periodieke controle laten uitvoeren voor huishoudelijke elektrische installaties. Voor verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installaties moet zo'n controlebezoek om de 12 maanden gebeuren. Het periodieke bezoek wordt voorgeschreven in hoofdstuk 6.5. van Boek 1 van het AREI.

Controle bij verzwaring van de aansluiting van een wooneenheid

Wanneer je vraagt om de aansluiting van een wooneenheid op het openbare verdeelnet te verzwaren, dan is een controle nodig in het geval van oude huishoudelijke elektrische installaties waarvoor na 1 oktober 1981 nog geen of geen volledig gelijkvormigheidsonderzoek werd uitgevoerd. Dit type controle staat beschreven in hoofdstuk 8.4.1 van Boek 1 van het AREI. Op basis van een gunstig controleverslag kan de netbeheerder het aansluitingsvermogen verzwaren.

Controle bij de verkoop van een wooneenheid

Deze controle is enkel verplicht voor oude huishoudelijke elektrische installaties waarvoor na 1 oktober 1981 nog geen of geen volledig gelijkvormigheidsonderzoek werd uitgevoerd. Het verslag van het controlebezoek wordt aan de koper overhandigd bij de verkoopakte. Die overhandiging wordt eveneens in de akte vermeld.

Het controlebezoek bij verkoop staat beschreven in hoofdstuk 8.4.2. van Boek 1 van het AREI.

Het controlebezoek bij verkoop is niet verplicht als de verkoper en de koper het erover eens zijn dat dit controlebezoek overbodig is omdat de elektrische installatie van de wooneenheid volledig vernieuwd of omdat de wooneenheid afgebroken zal worden. Dit akkoord dient vermeld te worden in de akte.

De koper moet de Algemene Directie Energie van de FOD Economie verplicht op de hoogte brengen van die afspraak. Hij overhandigt aan de Directie een afschrift van het controleverslag voor de nieuwe elektrische installatie zodra die in gebruik is genomen, tenzij de wooneenheid wordt afgebroken en niet terug wordt opgebouwd, of wanneer er sprake is van wederopbouw maar niet in de vorm van een wooneenheid.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....