De overheid besliste onlangs om een aantal steunmaatregelen ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de coronacrisis, te verlengen.

Verlenging overbruggingsrecht

Zelfstandigen, zowel in hoofd- als bijberoep:

  • die door beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht werden hun activiteiten te staken of
  • die minstens gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit door corona volledig onderbraken (door werknemers die in quarantaine geplaatst werden, wegens onderbroken leveringen, door een sterke daling van hun activiteit waardoor het verderzetten ervan verlieslatend werd),

hebben ook in juni recht op het zogenaamde overbruggingsrecht. De omvang van de steun bedraagt  1291.69 euro (of 1614.10 met gezinslast) en zal begin juli 2020 uitbetaald worden. In sommige gevallen is slechts een gedeeltelijke uitkering van toepassing, bijvoorbeeld voor zelfstandigen in bijberoep met een beperkt referte-inkomen.

Aanvullende compensatiepremie

De Vlaamse overheid voerde bij het begin van de coronacrisis al een compensatiepremie in om ondernemingen te steunen die door de beperkende maatregelen die opgelegd werden om de verspreiding van het virus tegen te gaan, een grote impact hadden op hun omzet. Dat was een eenmalige compensatiepremie van 3000 euro. De corona compensatiepremie kon aangevraagd worden  door zelfstandigen in hoofd-of bijberoep en door ondernemingen uit de eventsector, uit de medische sector, uit de dienstensector wanneer enkel nog dringende interventies uitgevoerd mochten worden of door ondernemingen die essentiële diensten leveren. Ook wie niet tot één van die sectoren behoorde en een omzetdaling als gevolg van de coronamaatregelen kon aantonen kwam in aanmerking.

De corona compensatiepremie was een eenmalige premie maar de Vlaamse overheid besliste begin juni 2020 om daar een aanvullende compensatiepremie aan toe te voegen. De premie kan aangevraagd worden onder dezelfde voorwaarden als de eerste corona compensatiepremie. De aanvullende compensatiepremie bedraagt 2000 euro.

Uitstel van betaling aan fiscus

Ondernemingen en zelfstandigen die aan kunnen tonen dat ze effectief hinder ondervinden ten gevolge van het coronavirus kunnen bij de fiscus een afbetalingsplan aanvragen voor heel wat fiscale schulden: bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.