Om de twee jaar evalueert de Vlaamse regering de EPB-eisen. Ze kijkt daarbij naar het kostenoptimale niveau van energieverbruik en naar de berekeningsmethodiek. Op basis van de evaluatie van de periode 2018-2019 heeft de Vlaamse regering principieel beslist om het aanscherpingspad van het S-peil voor nieuwe residentiële gebouwen bij te sturen. De verstrenging van het S-peil van S31 naar S28 zal dus pas van toepassing zijn voor omgevingsvergunningsaanvragen ingediend vanaf 1 januari 2022. Het Vlaams Energieagentschap zal in de loop van 2020 op basis van werkelijk ingediende dossiers een grondige analyse van het eisenniveau maken.

E-peil ingrijpende energetische renovaties daalt sneller

Naar aanleiding van de evaluatie van de EPB-eisen wil de Vlaamse regering het verstrengen van het E-peil bij ingrijpende energetische renovaties (IER) van residentiële gebouwen vervroegen. Initieel was de aanscherping voor het E-peil bij IER van residentiële gebouwen van E70 naar E60, voorzien voor 2025 maar dat zou nu vervroegd worden naar 2022. Uit de evaluatie bleek immers dat nu reeds het E-peil van heel wat ingrijpende energetische renovaties stelselmatig onder het huidige eisenniveau vallen. De 100%-vrijstelling op de onroerende voorheffing bij een ingrijpende energetische renovatie tot E60 zal tot in 2025 behouden blijven.

De principiële besluiten van de Vlaamse regering zullen nu voor advies voorgelegd worden aan de Mina-raad, de SERV, de VREG en de VTC.