Door de maatregelen die de federale overheid afkondigde naar aanleiding van de coronacrisis, had de Vlaamse overheid een aantal maatregelen getroffen om omgevingsvergunningen en openbare onderzoeken niet in gevaar te brengen.

Openbare onderzoeken die nog lopende waren op 27 maart 2020 werden door de maatregelen opgeschort tot en met 24 april 2020. De Vlaamse overheid heeft nu laten weten dat opgeschorte openbare onderzoeken vanaf 24 april verder zullen lopen en dit voor het resterend deel van de dagen. Ook zullen nieuwe openbare onderzoeken opgestart kunnen worden.

De dienstverlening die de lokale besturen leveren m.b.t. de openbare onderzoeken zijn essentieel en inwoners mogen zich dan ook naar het gemeentehuis verplaatsen voor inzage in de documenten. Uiteraard moeten de gemeentebesturen zich zo organiseren dat ze de regels van social distancing en hygiëne voor de personeelsleden en voor de eigen inwoners kunnen garanderen.

Vervaltermijn omgevingsvergunningen wel verlengd

Wie een omgevingsvergunning verkreeg maar lang talmt om zijn project te realiseren riskeert dat de omgevingsvergunning vervalt. De omgevingsvergunning vervalt:

  • als je niet binnen de 2 jaar met de werken start of
  • als de constructie niet winddicht is binnen de 3 jaar of
  • als de werken 2 jaar lang stil liggen.

Door de coronamaatregelen liggen heel wat werven stil en ook na de coronacrisis zullen de agenda's van heel wat bouwprofessionals vol zitten. Om te vermijden dat bouwheren hun omgevingsvergunning zien vervallen en een nieuwe procedure moeten opstarten om hun project af te werken, besliste de Vlaamse overheid dat alle omgevingsvergunningen die zouden vervallen tussen 20 maart en 31 december 2020 met 6 maanden worden verlengd.

Ook vergunningen en meldingen van bepaalde duur en vergunningen op proef worden verlengd met 3 maanden. Hier gaat het om vergunningen en meldingen die zouden vervallen tot en met 31 augustus.

Voor bepaalde dossiers en in bepaalde planningsprocessen is er een infovergadering vereist. Daarom besliste de Vlaamse overheid dat dit ook mag verlopen via digitale online platformen.