Door de coronacrisis en de afgekondigde maatregelen komen de procedures m.b.t. omgevingsvergunningen in het gedrang. Daarom voerde de Vlaamse overheid via een nooddecreet een afwijkingsregeling in die geldt van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020 (mogelijk éénmalig verlengbaar met maximaal 120 dagen).

Opschorting openbare onderzoeken

Door het verbod op niet-essentiële verplaatsingen kan een burger niet meer naar het gemeentehuis om vergunningsaanvragen in te kijken. Dat is nochtans het moment waarop een buur bijvoorbeeld zijn bezwaren tegen een verbouwing kenbaar kan maken. Het brengt dus niet alleen de rechtsbescherming van de buur in het gedrang maar ook de rechtsgeldigheid van de vergunningsaanvraag. Die buur zou nadien immers kunnen argumenteren dat hij zijn rechten niet kon uitoefenen. Daarom voorzag de Vlaamse overheid een oplossing:

  • openbare onderzoeken die nog lopende waren op 27 maart 2020 worden opgeschort tot en met 24 april 2020. Daarna loopt het resterende deel van de dagen van het openbare onderzoek gewoon verder.
  • openbare onderzoeken die nog niet opgestart waren voor 27 maart 2020, worden pas opgestart vanaf 24 april 2020.

Aanpassing behandelingstermijnen

Een tweede probleem dat in sommige gemeenten de kop op steekt, is het feit dat bijvoorbeeld door ziekte onvoldoende personeel beschikbaar is om de omgevingsvergunningen te behandelen. Soms kan het ook zijn dat ambtenaren verplicht worden tot telewerk maar dan van thuis uit geen toegang hebben tot alle toepassingen die nodig zijn om de aanvraag te kunnen behandelen. Als door zo'n personeelstekort of verplicht telewerken een tijdige beslissing uitblijft dan heeft de indiener van de aanvraag van de omgevingsvergunning pech want volgens de Vlaamse regelgeving resulteert dat automatisch in een weigering. Daarom geeft de Vlaamse overheid aan de gemeenten de mogelijkheid om de behandelingstermijnen te verlengen indien de nood zich stelt. De gemeenten die de behandelingstermijnen verlengen moeten dat duidelijk aangeven op hun website en de impact is als volgt:

  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen),
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen),
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen,
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Daardoor start de uitvoering van een vergunning die de gemeente aflevert pas na 65 dagen (35 + 30 dagen).