Op woensdag 17 maart heeft de federale overheid besloten de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aan te scherpen. De nieuwe maatregel traden in werking op woensdag 18 maart om 12u00 en blijven minstens van kracht tot 5 april 2020.

Voor bedrijven betekent dit dat ze waar mogelijk hun activiteiten moeten organiseren in de vorm van telewerk. Voor kantoorjobs valt dit nog te regelen maar in de bouw is dat vaak onmogelijk. Bedrijven die hun werkzaamheden niet in telewerk kunnen organiseren, kunnen verder werken als ze de regels van de sociale afstand nauwgezet volgen. Dat moet niet alleen op de werkplaats/werf kunnen maar ook voor het door de werkgever georganiseerd transport naar de werkplek. Als een bedrijf niet strict de regels van sociale afstand (een zogenaamde veilige afstand van 1.5 m) kan naleven dan moet het verplicht sluiten.

Architecten in tijden van corona

Volgens het ministerieel besluit m.b.t. de coronamaatregelen uitgevaardigd op 17 maart, behoor je als architect via het "Paritair comité voor de vrije beroepen" tot de bedrijven die essentiële diensten leveren. Het is dus zeker toegestaan om je als architect te verplaatsen in het kader van je werkzaamheden maar je moet natuurlijk steeds de richtlijnen van de federale overheid m.b.t .social distancing kunnen naleven. Om die richtlijnen te respecteren, kan je bijvoorbeeld werfcontroles uitvoeren als de arbeiders er niet zijn. Voor overleg kan je waar mogelijk overschakelen op online of telefonische  communicatie  eventueel aangevuld met het gebruik van digitale ondersteuningstools om bijvoorbeeld werfverslagen met alle stakeholders te delen en te bespreken,….

Als bouwbedrijven hun werkzaamheden op hun werven verder zetten, heb je als architect natuurlijk de verplichting om de werken te controleren. Toch moet dat ook altijd kunnen gebeuren met inachtname van de regels van social distancing. Architectenorganisaties raden wel aan om juridisch advies in te winnen als je tijdelijke overmacht wenst in te roepen om je taken als architect tijdelijk neer te leggen. Denk hierbij o.a. aan een voorafgaandelijke toetsing van je contractuele verbintenissen.

Liggen jouw werven stil? Ben jij overgeschakeld op thuiswerk? Laat het ons weten en vul deze korte enquête in.

Aannemers en installateurs in tijden van corona

Aannemers en installateurs kunnen natuurlijk ook niet telewerken en zij mogen hun activiteiten enkel verderzetten als ze de regels van social-distancing kunnen naleven zowel op de werf als tijdens het vervoer naar het werk. Lukt dat niet dan moeten ze verplicht de deuren sluiten. Voorts stelt zich de vraag of aannemers en installateurs zich nog bij de groothandels kunnen bevoorraden. Ook dat blijft mogelijk mits respect van de veilige afstand van 1.5 meter. Groothandels hebben hun winkelgedeelte dan wel moeten sluiten maar bestellingen kunnen meestal nog online geplaatst worden en in drive-in magazijnen afgehaald of door de groothandel op de werf geleverd worden.

Liggen jouw werven stil? Ben jij overgeschakeld op thuiswerk? Laat het ons weten en vul deze korte enquête in.

Steunmaatregelen in het kader van het coronavirus

De federale regering heeft snel gereageerd en heeft een aantal stappen ondernomen om bedrijven en zelfstandigen bij te staan in deze coronaviruscrisis.

Invoering van tijdelijke werkloosheid

Van de 203,685 bouwvakkers aan het einde van het tweede kwartaal van 2019 waren er 47,247 bedienden en 156,438 arbeiders. Voor arbeiders en sommige bedienden is telewerken onmogelijk. Met name voor de bouwsector is de invoering van tijdelijke werkloosheid om economische redenen of wegens overmacht een goede zaak. Zo hoeven bijvoorbeeld bouwbedrijven die getroffen zijn door de coronaviruscrisis geen werknemers te ontslaan, maar kunnen zij hen tijdelijk werkloos maken tot de epidemie voorbij is. Het is sinds kort ook mogelijk om tijdelijke werkloosheid in te roepen voor overmacht zonder zware administratieve verplichtingen.

Het verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen

Een andere maatregel is om zelfstandigen toegang te geven tot het "overbruggingsrecht" als ze hun activiteit voor meer dan een week moeten onderbreken vanwege het coronavirus. Het bedrag van de financiële steun bedraagt 1,266.37 euro per maand zonder gezinslast en 1,582.46 euro per maand met gezinslast.

Uitstel van betalingen aan de fiscus en de RSZ

Bovendien zullen de getroffen bedrijven hun betalingen aan de fiscus en de RSZ kunnen uitstellen. Bedrijven kunnen bij de FOD Financiën steunmaatregelen aanvragen als ze hun aanvraag kunnen verantwoorden. Deze steunmaatregelen zijn bedoeld om de bedrijven ademruimte te geven zodat ze hun tijdelijke financiële moeilijkheden kunnen overbruggen. Aanvragen moeten uiterlijk op 30 juni 2020 worden ingediend. Dit zijn aanvragen voor de volgende schulden:

  • bedrijfsvoorheffing
  • btw
  • personenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • rechtspersonenbelasting

"Het is uitstekend dat de regering in lopende zaken meteen maatregelen neemt om de negatieve invloed van het coronavirus op het bedrijfsleven in te dammen. Indien er steeds meer mensen besmet raken door dit virus, riskeren onze bouwbedrijven en haar werknemers meteen midscheeps getroffen te worden. Daarom kunnen we alleen maar appreciëren dat de regering Wilmès nu al ingrijpt."

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw

Nuttige links:

- FOD Financiën: steunmaatregelen in het kader van het coronavirus (COVID-19)

- RSVZ: Moeilijkheden na het coronavirus: uitstel/vermindering/vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen + aanvraag overbruggingsrecht

- RVA: Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het CORONAVIRUS COVID-19

- RSZ: Betalingsplan voor de sociale bijdragen van de werkgevers