Registratierechten zijn de belastingen die je betaalt bij de aankoop van een bestaande woning of een appartement. In Vlaanderen gelden sinds 1 januari 2020  verlaagde registratierechten van 6% voor wie als natuurlijke persoon een eigen woning of appartement koopt. Die registratierechten dalen verder naar 5% als je binnen de 5 jaar een ingrijpende energetische renovatie doet.

Vanaf 2021 ook voor sloop en heropbouw

De verlaagde registratierechten van 5% gelden op dit ogenblik niet voor wie zijn aangekochte woning sloopt en heropbouwt. Dat is nochtans ook een manier om de woning zeer energie-efficiënt te maken. Daarom zullen er vanaf 1 januari 2021 ook verlaagde registratierechten van 5% van toepassing zijn voor wie sloopt en heropbouwt. Dat tarief zal ook gelden voor een gedeeltelijke wederopbouw.

Versoepeling domicilietermijn

Zoals we hoger aanhaalden moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen om te kunnen genieten van de verlaagde registratierechten van 6% of 5% (het normale tarief bedraagt 10%!). Eén daarvan is het feit dat je de woning moet kopen om er zelf te gaan wonen maar er zijn nog voorwaarden. Zo moet je binnen de 2 jaar vanaf de datum van de authentieke akte je domicilie vestigen op je nieuwe adres.

Lukt dat niet dan zal je aankoop vallen onder het normale tarief van 10% registratierechten. Je zal dus 4% of 5% registratierechten moeten opleggen en alsof dat nog niet genoeg is, krijg je er nog een boete van 20% op het bij te betalen bedrag bovenop. Van een financiële kater gesproken!

Wie een beetje ervaring heeft met (ver)bouwen weet dat zo'n termijn van 2 jaar bijzonder krap is. Daarom wordt de zogenaamde domicilietermijn vanaf 1 juni 2020 verlengd van 2 naar 3 jaar.