Om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen moet Vlaanderen zijn CO2 uitstoot terugdringen en dus zuiniger omspringen met energie. Aangezien in Vlaanderen gebouwen verantwoordelijk zijn voor een derde van de CO2 uitstoot,  formuleerde Vlaanderen dan ook duidelijke energiedoelstellingen waaraan alle Vlaamse woningen en appartementen tegen 2050 moeten voldoen.

Wat zijn de energiedoelstellingen van 2050?

Vlaanderen biedt 2 pistes aan om te voldoen aan de energiedoelstellingen van 2050.

Via de eerste piste moeten verschillende onderdelen van je woning voldoen aan specifieke eisen:

  • Dakisolatie, muurisolatie en vloerisolatie met een Umax waarde van 0,24 W/(m²K).
  • Beglazing met een Ug waarde van maximaal 1,0 W/(m²K).
  • Vensters (= beglazing en raamprofielen samen) mogen een maximale Uw waarde hebben van 1,5 W/(m²K).
  • De woning moet voorzien zijn van een energie-efficiënte verwarmingsinstallatie: een warmtepomp, een condenserende ketel, een micro-WKK, een warmtenet of decentrale toestellen met een totaal maximaal vermogen van 15 W/m².

Een 2de piste om te voldoen aan de energiedoelstellingen van 2050 is via de berekening van het energieverbruik per vierkante meter per jaar. Wanneer dit maximaal 100 kWh/(m² jaar) bedraagt dan voldoet de woning ook. Dat is dus equivalent met een label A of A+ in het vernieuwde EPC. Het vernieuwde EPC geeft overigens duidelijk weer of je woning de energiedoelstelling 2050 haalt of niet.

Hogere renovatiegraad nodig

Vlaanderen telt ruim 3 miljoen wooneenheden. Ongeveer de helft daarvan dateert van voor 1970. Met een aandeel van 30% is de vrijstaande woning nog steeds het belangrijkste type. Het sterk verouderde gebouwenpark betekent dat momenteel slechts 5% van de woningen en slechts 10% van de appartementen voldoet aan de energiedoelstelling van 2050. Concreet betekent dit dat er tot 2050 ongeveer 100,000 woningen per jaar energetisch gerenoveerd moeten worden. Dat tempo ligt drie keer hoger dan de huidige renovatiegraad.

Renovatieverplichting vanaf 2021

Op dit ogenblik is er geen wet die woningeigenaars verplicht om de energiedoelstelling 2050 te realiseren maar het goedgekeurde ontwerp van het Vlaams Energieplan 2021-2030 bevat wel een heel concrete maatregel die de renovatiegraad sterk moet opkrikken: een renovatieverplichting bij overdracht van een woning vanaf 2021. Dat betekent dat je vanaf 2021, na het kopen of erven van een woning verplicht zal worden om 3 van volgende 6 maatregelen uit te voeren binnen de 5 jaar na de overdracht:

  • Dakisolatie (Umax= 0,24 W/m² .K).
  • Muurisolatie (Umax= 0,24 W/m² .K).
  • Vensters (profielen en beglazing) (Umax= 1,7 W/m² .K en Uglas= 1,1 W/m² .K).
  • Vloerisolatie (Umax= 0,24 W/m² .K).
  • Condensatieketel niet ouder dan 15 jaar of warmtepomp.
  • Hernieuwbare energieboiler: warmtepompboiler of zonneboiler.