Voor de Vlaamse overheid is het een uitgemaakte zaak dat stookolieketels geen plaats hebben in een klimaatneutrale toekomst. Vanaf 2021 komt er immers een verbod op stookolieketels voor wie nieuwbouwt of ingrijpend energetisch renoveert. Een vervanging van een oude stookolieketel, wanneer er een aardgasnet in de straat aanwezig is, zou vanaf dan ook niet meer kunnen. In het interfederale energiepact staat dan weer de doelstelling geformuleerd dat er vanaf 2035 geen nieuwe stookolieketels meer verkocht mogen worden. Door de vooruitgang in Power-to-X technologie zal de overheid misschien op die beslissing moeten terugkomen.

Wat is P2X?

P2X of Power-to-X verwijst naar technologieën die in staat zijn om hernieuwbare energie om te zetten in stoffen die energie opslaan. Denk hierbij aan synthetische vloeibare brandstoffen. De grote meerwaarde van P2X zit in het feit dat het een belangrijke schakel kan worden om de onvoorspelbare productie van hernieuwbare energie af te stemmen op de vraag naar energie op een bepaald ogenblik.

Duitse pilootinstallatie

Aan het Duitse Karlsruhe Institute of Technology (KIT) zijn onderzoekers er onlangs in geslaagd om in een pilootinstallatie synthetische vloeibare brandstof te produceren in een aaneenschakeling van 4 processen die draaien op hernieuwbare energie:

  • Met de "direct air capture" technologie van Climeworks wordt CO2 uit de lucht gehaald.
  • Door de opgevangen CO2 te combineren met stoom vindt er een omzetting plaats naar waterstof en koolmonoxide. Dat gebeurt in een enkele stap met de co-elektrolyse technologie van Sunfire.
  • Een Fischer-Tropsch reactor van Interatec zorgt daarna voor de productie van koolwaterstoffen.
  • In een laatste stap worden die koolwaterstoffen gekraakt tot synthetische vloeibare brandstoffen.

De huidige pilootinstallatie kan tot 10 liter vloeibare synthetische brandstof per dag aanmaken. In de komende tijd zal dat opgeschaald worden naar 1500 tot 2000 liter per dag. Het ganse proces zou een efficiëntie kunnen bereiken van 60%, wat betekent dat 60% van de hernieuwbare energie in de synthetische vloeibare brandstof opgeslagen wordt.

Aangezien stookolieketels ook werken op deze synthetische vloeibare brandstof, zouden ze plots wél klimaatneutraal worden.