In België zijn er intussen al drie steden die een Lage Emissie Zone (LEZ) invoerden om de luchtkwaliteit te verbeteren: Antwerpen, Gent en Brussel. In 2021 komen daar waarschijnlijk nog Mechelen en Willebroek bij.

Zo'n LEZ is een afgebakend gebied, meestal in het stadscentrum waar bepaalde voertuigen niet binnen mogen omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Om te weten of je (bedrijfs)voertuig zonder of tegen betaling een LEZ mag binnenrijden check je best per stad de regels. Meestal zijn volgende regels van kracht:

  • dieselvoertuigen met EURONORM hoger of gelijk aan 5 mogen de LEZ zonder betaling binnen. Voor dieselvoertuigen die aan EURONORM 4 beantwoorden kan je meestal een toelating kopen. Dat wil zeggen dat je voor een week, een maand of een langere periode betaalt om toegelaten te worden tot de LEZ. Oudere Dieselvoertuigen met EURONORM lager of gelijk aan 3 kunnen meestal maar voor enkele keren per jaar een dagpas krijgen.
  • Benzinevoertuigen (zelfde regel voor CNG, LNG, LPG) met een EURONORM van minstens 2 mogen gratis de LEZ binnen. Voldoen ze daar niet aan dan kunnen ze meestal maar enkele keren per jaar een dagpas krijgen.

De controles gebeuren via camera's met nummerplaatherkenning. De pakkans is dus erg hoog! Om een boete van 150 EUR te vermijden check je dus best vooraf of je een LEZ binnen mag rijden en/of je een tijdelijke toelating kan kopen. In de meeste gevallen kan dat online en tot een dag na het betreden van de LEZ.

Hoe staan aannemers tegenover een LEZ?

De Vlaamse Confederatie Bouw deed een enquête bij haar leden en daaruit blijkt dat aannemers werken in een LEZ  vermijden ook al lopen ze daardoor omzet mis: 23% van de respondenten gaf aan een LEZ te vermijden!

Hoe verder aannemers van een LEZ verwijderd zijn, hoe meer ze geneigd zijn om een LEZ te vermijden. Van de ondervraagden die op meer dan 15 km van een LEZ wonen, vermijdt bijna 1 op 3 actief om in zo'n LEZ werken uit te voeren. Aannemers die dichterbij wonen zeggen in 94% van de gevallen dat ze wel bereid zijn om werken uit te voeren in een LEZ. Voor bepaalde deelsectoren zoals de installateurs die ook verwarmingsketels onderhouden, zegt 29% niet langer bereid te zijn een LEZ binnen te rijden.

De reden waarom sommige aannemers een LEZ vermijden, zijn niet ver te zoeken: voor gespecialiseerde voertuigen is de investeringskost hoog en zeker als het materiaal nog prima functioneert is het financieel niet interessant om al opnieuw te investeren in groenere voertuigen. Ook de bijkomende administratie, het hogere kostenplaatje en de informatiedoorstroming naar bestuurders toe wordt als een probleem ervaren.