De Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst, kortweg SIOD, zetten in fraudegevoelige sectoren naast onaangekondigde controles steeds meer in op aangekondigde flitscontroles. Voor de bouwsector en de elektrotechnische sector zijn er opnieuw flitscontroles aangekondigd voor maart 2020.

Preventief & informatief karakter

Tijdens zo'n flitscontrole vervullen de inspecteurs steeds meer een preventieve en coachende rol. Het vooraf aankondigen en de samenwerking tussen de SIOD en de sociale partners voor informatieverstrekking, wordt beschouwd als de beste manier om ervoor te zorgen dat alle bouwpartners op de hoogte blijven van en in overeenstemming zijn met de regelgeving. In de aanloop van zo'n flitscontrole publiceert de SIOD ook een checklist met daarin een opsomming van documenten die een inspecteur kan vragen, een lijst met de belangrijkste inbreuken,…

Net als bij vorige flitscontroles zullen de sociale inspectiediensten in een aantal gevallen op stap gaan met andere inspectiediensten (FOD Mobiliteit, Gewestelijke inspectiediensten, FOD Financiën, …) en justitie en politie, waarbij ieder controles uitvoert op de aspecten waarvoor ze bevoegd zijn.

Het informatieve en preventieve karakter van de flitscontroles neemt wel niet weg dat de inspecteurs bij het vaststellen van zwaarwichtige inbreuken, streng zullen optreden.