Wie een woning bouwt of grondig verbouwt heeft daarvoor een stedenbouwkundige vergunning, sinds 1 januari 2018 omgedoopt tot omgevingsvergunning, nodig. Telkens wanneer de gemeente zo'n vergunning aflevert, licht ze ook de btw-administratie in. De reden hiervoor is simpel: het moet de btw-administratie toelaten om na te gaan of er tijdens de (ver)bouwwerken geen werken zonder factuur of dus in het zwart worden uitgevoerd.

Nieuwe eenvoudigere procedure

Om als bouwheer aan te tonen dat er niet in het zwart gewerkt werd op je werf, moet je nog steeds alle bewijsstukken zoals facturen en bouwplannen gedurende 5 jaar bijhouden. Waar je volgens de oude procedure na het toekennen van het kadastraal inkomen een omvangrijke aangifte moest indienen alsook alle stavingsstukken moest toesturen aan de btw-administratie, moet je nu enkel een vereenvoudigde vragenlijst invullen en insturen binnen de 3 maanden na de betekening van het nieuwe kadastraal inkomen. Als bouwheer moet je in eerste instantie volgende informatie verstrekken:

  • het adres en het type gebouw (half open, open of gesloten bebouwing) evenals de referentie en de datum van de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de bevoegde overheid;
  • de aard van de met betrekking tot het gebouw uitgevoerde werken (nieuwbouw, heropbouw na afbraak,…) en het op die handelingen toegepast btw-tarief;
  • de relevante architectonische kenmerken van het gebouw (aanwezigheid kelders, aantal verdiepingen met bijhorende vloeroppervlakte, type dak,…);
  • de relevante bouwtechnieken die werden toegepast (warmtepomp, vloerverwarming, zonnepanelen,…);
  • de kostprijs exclusief btw van de bouwwerken;
  • de door de eigenaar van het gebouw zelf uitgevoerde werken;
  • de informatie betreffende de mogelijke bestemming van het gebouw (verhuur, onmiddellijke doorverkoop,…);
  • de ontbrekende contactgegevens van de contactpersoon en de handtekening van de eigenaar.

Voorlopig moet die informatie nog op een papieren formulier ingevuld worden maar binnenkort zal dat online verlopen via een webtoepassing op de website van de FOD Financiën. Op basis van die informatie zal de btw-administratie dan verder beslissen welke projecten ze aan een uitgebreidere controle zal onderwerpen. Enkel in dat geval zal de btw-administratie alle verantwoordingstukken zoals facturen, bouwplannen,… opvragen. Je moet je verantwoordingsstukken dus nog altijd gedurende 5 jaar vanaf de betekening van het kadastraal inkomen bewaren en voor kunnen leggen wanneer de btw-administratie daar om vraagt. Wie geen toegang tot het internet heeft, zal nog steeds een papieren aangifte mogen doen.