De Europese Commissie heeft de nieuwe Europese drempels voor aanbestedingen van overheidsopdrachten bekendgemaakt. Ze zullen in werking treden vanaf 1 januari 2020 en gelden tot 31 december 2021. De aanpassing gebeurt tweejaarlijks op basis van de waarde van de euro tegenover een korf van andere munten. Verliest de euro terrein t.o.v. de andere munten in die korf, dan stijgen de drempelwaarden uitgedrukt in euro.

Voor het eerst sinds 2010 is er een daling van de drempelbedragen over alle sectoren heen en dat zowel voor werken, leveringen en diensten. Daardoor zullen er de komende twee jaar ongetwijfeld meer overheidsopdrachten onderworpen zijn aan de Europese aanbestedingsregels.

Wanneer het geraamde bedrag van je overheidsopdracht de drempelbedragen bereikt of overschrijdt, moet je de Europese bekendmakingsvoorschriften volgen. Alle offertes voor opdrachten boven de Europese drempel moeten elektronisch ingediend worden via e-tendering.

Hieronder vind je de nieuwe drempelbedragen exclusief btw per sector.

Klassieke sectoren

 • Opdrachten voor werken: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro).
 • Opdrachten voor leveringen en diensten (voor centrale overheid): 139.000 euro (i.p.v. 144.000 euro).
 • Opdrachten voor leveringen en diensten (voor decentrale overheid): 214.000 euro (i.p.v. 221.000 euro).
 • Opdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten: 750.000 euro (onveranderd).

Speciale sectoren

 • Opdrachten voor werken: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro).
 • Opdrachten voor leveringen en diensten: 428.000 euro (i.p.v. 443.000 euro).
 • Opdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten: 1.000.000 euro (onveranderd).

Overheidsopdrachten (Defensie en veiligheid)

 • Opdrachten voor werken: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro).
 • Opdrachten voor leveringen en diensten: 428.000 euro (i.p.v. 443.000 euro).

Concessies

 • Concessies voor (openbare) werken: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro).
 • Concessies voor diensten: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro).