Uit onderzoek blijkt dat er in België nog te veel slachtoffers vallen bij woningbranden. Het beperkt aandeel woningen dat uitgerust is met rookmelders is één van de oorzaken. Het probleem bij woningbranden is dat niet het vuur maar vooral de rook door verstikking slachtoffers maakt. Omdat je reukzin niet werkt tijdens je slaapt, merk je de rook niet op en kan je dus niet tijdig vluchten. Een rookmelder is daarom van levensbelang bij een woningbrand. Het luide alarm wekt de bewoners zodat die tijdig de woning kunnen verlaten.

Op dit ogenblik geldt er in Vlaanderen al een verplichting om rookmelders te hangen in volgende gevallen:

  • in alle woningen die nieuw gebouwd worden,
  • in alle woningen die vergunningsplichtige renovatiewerken ondergaan,
  • in alle huurwoningen en huurappartementen,
  • in alle woningen die met een sociale lening werden aangekocht,
  • in alle kamers, appartementen of woningen verhuurd aan studenten.

Dat zijn al heel wat gevallen waarin rookmelders verplicht zijn, maar meer dan 60% van de Vlaamse woningen valt toch niet binnen één van bovenvermelde categorieën. Het was dan ook hoog tijd om de Vlaamse wetgeving aan te passen opdat er meer woningen uitgerust zouden worden met een rookmelder. Vanaf 2020 worden optische rookmelders in alle woningen in Vlaanderen verplicht.

Zorg voor een goede plaatsing van rookmelders

Om wettelijk in orde te zijn moet elke zelfstandige woning (appartement, studio, of eengezinswoning) alsook elke kamerwoning uitgerust zijn met minstens één rookmelder per verdiep. Bij kamerwoningen geldt daar bovenop dat er in elke kamer een rookmelder moet hangen.

Zorg bij de plaatsing van rookmelders op een verdiep dat je ze hangt op de plaatsen waar het risico op het ontstaan van een brand het grootste is. Op die manier word je het snelst gewaarschuwd. Stel je woont in een bel-etage woning met op het eerste verdiep een traphal zonder elektrische apparatuur of installatie en een grote woonruimte die aansluit op een open keuken. Je hangt dan best de rookmelder voor dat verdiep niet in de traphal (want daar zijn niet veel mogelijke oorzaken van brand), niet in de keuken want daar is het risico op valse alarmen door kookdampen erg groot maar bijvoorbeeld in de woonkamer boven de TV en digicorder die altijd aangesloten blijven op het stroomnet. Je merkt het: vaak is het interessant om even een specialist ter zake te raadplegen om te zorgen voor een doordachte plaatsing van rookmelders. In veel hulpverleningszones kan je een gratis huisbezoek aanvragen van een  brandpreventieadviseur.

Nog enkele praktische tips:

  • Kies voor rookmelders met een niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar
  • Kies rookmelders met op de verpakking de labels CE en EN 14604.
  • Test je rookmelders één keer per maand door op de testknop te drukken.
  • Hou je rookmelders stofvrij.

Meer tips en informatie over brandveilig leven vind je op de site leefbrandveilig.be.