In Leuven blijft de stadsontwikkeling op volle toeren draaien. Ditmaal is het de beurt aan het project Burenberg. Het gaat om een onderbenutte zone op en rond de voormalige Accosite gelegen tussen de Brusselsestraat, de Goudsbloemstraat en de Kaboutermansstraat. Samen met projectontwikkelaar ION werkte de stad een volledig nieuwe invulling van de site uit. Diverse inspraakmomenten met de Leuvenaars resulteerden in een veelzijdig, ambitieus en breed gedragen Masterplan.

Het project Burenberg omvat een gemengd woonprogramma, bestaande uit 16 gezinswoningen met tuin, 19 sociale woningen, 125 appartementen, een aantal serviceflats, 67 studentenkamers, een drietal cohousing-wooneenheden, kantoorruimte en een woonzorgcomponent met onder meer een zorgkruispunt.

Respect voor erfgoed

Waardevol erfgoed op de site wordt herbestemd. Het klooster van de Broeders van Liefde wordt gerenoveerd. Zelf behouden de broeders 20 kamers. In de kapel behoren een restaurant met sociale tewerkstelling of gemeenschapsvoorzieningen tot de opties. De bestaande kerk in de Goudsbloemstraat blijft deels behouden en zal naast erediensten ook beschikbaar zijn voor andere parochiale activiteiten. De inventarispandjes in de Goudsbloemstraat blijven eveneens bewaard en worden gerenoveerd.

Duurzaamheid troef

Er is plaats voor een publieke tuin, nieuwe voetgangers- en fietsverbindingen doorheen de site, alle nodige fietsenstallingen alsook een ondergrondse parking voor (buurt)bewoners. Op het vlak van duurzaamheid ligt de lat eveneens hoog: meer water en groen, efficiënter en duurzaam energieverbruik, ecologische materialen en duurzame (deel)mobiliteit. Waar mogelijk worden bestaande waardevolle bomen behouden, of elders ruimschoots gecompenseerd. Tegelijkertijd wordt de eerste sectie van de Kaboutermansstraat heraangelegd als een groen woonerf.

Finalisering masterplan

Met de finalisering van het Masterplan staan de Stad Leuven en projectontwikkelaar ION weer een stap verder in de geijkte procedure voor Burenberg. Gedurende het hele traject zal de ontwikkelaar blijven terugkoppelen met de buurtbewoners. Het laatste infomoment vond plaats in juni. Een volgend overleg met projectontwikkelaar ION is gepland eind oktober. De volgende stap zijn de vergunningsaanvragen. Eind 2020 zouden de bouw- en renovatiewerken starten die naar schatting een drietal jaar zullen duren.