De dakisolatienorm legt sinds 1 januari 2015 aan alle woningen, bewoond door haar eigenaar of door een huurder, een minimumnorm qua dakisolatie op. Concreet moet de dakisolatie voldoen aan een R-waarde van minimum 0.75 m²K/W. Wordt de zolder onder een hellend dak niet bewoond noch verwarmd, dan geldt de norm voor de zoldervloerisolatie.

De norm is dus al een tijdje in voege maar wat er vanaf 1 januari 2020 verandert, is de straf die je kan oplopen als je als verhuurder of eigenaar een woning bezit dit niet voldoet aan de dakisolatienorm. Hoe zit dat juist? Als een wooninspecteur bij een woningonderzoek vaststelt dat je woning de dakisolatienorm niet haalt dan kent hij strafpunten toe. Op dit ogenblik kan je maximaal 9 strafpunten oplopen in geval van onvoldoende dakisolatie, maar vanaf 1 januari 2020 zijn dat er 15. Dat hoger aantal toegekende strafpunten heeft grote gevolgen want vanaf 15 strafpunten kan de burgemeester op basis van het technisch rapport van de inspecteur je woning ongeschikt verklaren. Je woning komt dan op de Vlaamse Inventaris van Verwaarlozing, Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid (= “VIVOO”).

Belangrijke financiële en juridische gevolgen

Staat je woning meer dan 12 maanden op die lijst staat dan zal je een heffing moeten betalen en die kan aardig oplopen. Het basisbedrag van die Vlaamse heffing is gelijk aan het geïndexeerd kadastraal inkomen met een minimum van 990 euro. Na één jaar op de lijst gestaan te hebben, moet je 2 maal het basisbedrag van de heffing betalen dus minstens 1980 euro, na 2 jaar 3 maal het basisbedrag,…. De kosten kunnen dus aardig oplopen. Bovendien ben je als verhuurder strafbaar wanneer je een ongeschikte woning op de huurmarkt aanbiedt.

Belangrijk voor eigenaars en/of verhuurders van een appartement is het feit dat de strafpunten van een dak dat niet aan de dakisolatienorm voldoet, van toepassing zijn op alle appartementen in het gebouw, zelfs ook die appartementen die fysiek niet aan het dak grenzen. Dat komt omdat het dak van een appartementsgebouw als een gemeenschappelijk deel beschouwd wordt en de strafpunten die daaruit volgen worden dus ook op elk appartement toegepast.

Als je zelf de ongeschikt verklaarde woning bewoont als hoofdverblijfplaats, je bent eigenaar van die woning en bezit geen andere woningen dan ben je vrijgesteld van de Vlaamse heffing maar mogelijks moet je toch nog een gemeentelijke heffing betalen. Verhuurders zullen dus het hardst getroffen worden indien ze niet voldoen aan de dakisolatienorm.

Alternatief om te voldoen aan de dakisolatienorm

Als de energiescore van je woning, zoals opgenomen in het EPC, lager is dan een bepaalde grenswaarde, dan heb je vanaf 1 januari 2020 ook voldaan aan de dakisolatienorm. De Vlaamse overheid stelde volgende grenswaarden op:

  • 600 kWh/m² voor een open bebouwing,
  • 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing,
  • 500 kWh/m² voor een gesloten bebouwing,
  • 400 kWh/m² voor een appartement.