Op 1 maart 2019 is Vlaanderen gestart met het toekennen van een sloop-en heropbouwpremie aan particuliere bouwers die hun oude woning afbreken en vervangen door een energetisch performante nieuwbouw. De premie is uiteraard enkel van toepassing buiten de 13 Vlaamse steden waar het verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing is voor vervangbouw (Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas).

Te strikte deadlines

Het probleem met de oorspronkelijke voorwaarden van de sloop-en heropbouwpremie lag vooral in de beperkte tijd die je als bouwheer kreeg om je premie aan te vragen: dat diende te gebeuren uiterlijk binnen de 30 dagen na het indienen van de aanvraag van je gecombineerde omgevingsvergunning voor de sloop en de heropbouw. Ook was er een overgangsperiode voor vergunningen aangevraagd van 1 oktober 2018 tot en met 28 februari 2019 met eveneens krappe deadlines voor het bekomen van de premie. Op initiatief van de ombudsman heeft Vlaanderen nu een aangepaste regeling uitgewerkt.

Aangepaste voorwaarden voor de Vlaamse sloop-en heropbouwpremie

Wie in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2019 een omgevingsvergunning voor een sloop-en heropbouw van een energiezuinige woning en/of appartement indient, maakt aanspraak op een premie van 7,500 euro op voorwaarde dat hij/zij volgende voorwaarden respecteert:

  • de af te breken gebouwen en de nieuw op te richten energiezuinige gebouwen bevinden zich op dezelfde plaats in het Vlaamse Gewest en buiten de 13 stedelijke centra waar het verlaagd btw-tarief van 6% geldt,
  • het nieuw op te richten gebouw moet voldoen aan de geldende EPB-eisen,
  • de sloop- en heropbouw moeten gebundeld worden in één omgevingsvergunning,
  • de aanvraag voor de omgevingsvergunning moet ingediend zijn in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2019,
  • zowel de grond, het af te breken gebouw en het nieuwe op te richten gebouw zijn op het moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning in handen van één of meerdere natuurlijke personen. Vennootschappen die een gebouw afbreken en heropbouwen kunnen dus geen aanspraak maken op deze premie. Ook voor de eerste ingebruikname mag het goed niet overgedragen worden aan een rechtspersoon.
  • je vraagt uiterlijk binnen de 3 maanden (i.p.v. 30 dagen zoals oorspronkelijk) na het indienen van je aanvraag van je omgevingsvergunning je premie aan via een webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Regularisatieperiode

Wie aan alle voorwaarden van de sloop-en heropbouwpremie voldeed maar te laat was met zijn aanvraag, dus ook wie in de overgangsperiode van 1 oktober 2018 tot en met 28 februari 2019 een omgevingsvergunning aanvroeg, krijgt tot en met 30 september 2019 de kans om via de webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap alsnog de sloop-en heropbouwkorting aan te vragen.

Het VEA verwacht dat je de aanvraag voor de premie volgens de nieuwe voorwaarden vanaf 8 juli 2019 via de webapplicatie zal kunnen indienen.