Op 1 april 2019 trad er een btw-verlaging in werking in de tuinaanlegsector. Tot voor kort moest een aannemer voor de aanleg van je tuin 21% btw factureren op zijn werkuren én op het plantenmateriaal. Het merkwaardige aan die regeling was dat hij zelf het plantenmateriaal aan 6% aankocht maar het wel aan 21% moest factureren aan zijn klant. Sinds 1 april is een btw-tarief van 6% van toepassing op de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg en onderhoud. Let wel: op de gepresteerde werkuren van de aannemer blijft het btw-tarief van 21% van toepassing.

Opsplitsing in factuur

Om het tarief van 6% toe te passen op plantgoed zal de tuinaannemer in zijn factuur naar de eindklant een duidelijke opsplitsing moeten maken tussen enerzijds zijn werkuren waarop hij 21% btw moet rekenen en anderzijds het plantenmateriaal waarop hij 6% moet rekenen.