De Brusselse regering lanceerde onlangs de 4de editie van be.exemplary, de projectoproep voor Brusselse voorbeeldgebouwen die zich richt op de promotie van een kwaliteitsvolle stedelijke ontwikkeling ter verbetering van de leefomgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wie kan deelnemen aan be.exemplary?

Iedere bouwheer, zowel publieke als private, met een bouw- of renovatieproject in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest kan deelnemen. Alle bestemmingen zijn mogelijk: scholen, sportvoorzieningen, woningen,…. Voorwaarde is wel dat de werken nog niet gestart zijn op het moment van de aanwijzing van de laureaten.

De ingediende projecten moeten rekening houden met de volgende vier uitdagingen:

  • architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit,
  • het milieu,
  • het sociale en
  • de kringloopeconomie.

Het voorbeeldige en innovatieve karakter van de projecten zal door een jury van experts worden beoordeeld. Van belang daarbij is dat de projecten blijk geven van veel ambitie, innovatie en als voorbeeld kunnen dienen voor andere projecten.

De projecten worden ingedeeld in 3 categorieën:

  • Categorie 1: voorbehouden aan kleine, particuliere projecten: maximum 3 woningen, maximum 300 m² voor andere bestemmingen of een gemengd project (combinatie van beide).
  • Categorie 2 is voorbehouden aan grote particuliere projecten. Het gaat hier om alle particuliere projecten dit niet in categorie 1 passen.
  • Categorie 3 is voorbehouden aan de overheidsprojecten.

Hoeveel bedraagt de subsidie van be.exemplary?

De financiële steun varieert naargelang de categorie van het project:

  • categorie 1: 250 EUR/m² (235+15, met minimum 32,500 EUR/dossier); minimum 7,500 EUR voor de ontwerper (maximum 75,000 EUR); minimum 25,000 EUR voor de bouwheer (maximum 200,000 EUR)
  • categorie 2: 150 EUR/m² (135+15, met minimum 32,500 EUR/dossier); minimum 7,500 EUR voor de ontwerper (maximum 75,000 EUR); minimum 25,000 EUR voor de bouwheer (maximum 400,000 EUR)
  • categorie 3: 150 EUR/m² (135+15) of specifieke meerwaarderegel voor project met overheidsfinanciering van meer dan 50 %; geen minimum voor de ontwerper (maximum  75,000 EUR); geen minimum voor de bouwheer (maximum 250,000 EUR).

Het totaal beschikbare budget voor de drie categorieën bedraagt dit jaar 5,200,000 EUR.

Hoe deelnemen aan be.exemplary?

Kandidaten voor de subsidie moeten hun kandidatuur indienen uiterlijk op 26 juni om 12u bij urban.brussels. De kandidatuur moet een technische nota bevatten die aangeeft hoe het project een antwoord formuleert op de 4 gestelde uitdagingen. In het najaar komt een jury bestaande uit partners en experts samen om de laureaten aan te duiden. De uiteindelijke selectie vindt plaats in december 2019.

Voor verdere informatie kan je terecht op de website www.beexemplary.brussels.