Er is op het gebied van verplichte verzekeringen voor bouwprofessionals heel wat veranderd in de voorbije legislatuur. Sinds 1 juli 2018 zijn architecten én aannemers verplicht om hun tienjarige aansprakelijkheid m.b.t. stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid te verzekeren. Die verplichting geldt overigens niet enkel voor aannemers en architecten maar voor alle beroepen waarop de tienjarige aansprakelijkheid betrekking heeft, dus ook bijvoorbeeld voor studiebureaus die stabiliteitsberekeningen doen.

Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering verplicht voor alle intellectuele beroepen in de bouw

Vanaf 1 juli 2019 treedt er een bijkomende wetgeving in werking die alle intellectuele beroepen in de bouwsector (architecten, studiebureaus, ingenieurs, landmetersexperten, auditors, certificatoren, projectmanagers, quantity surveyors, hoofdaannemers,…) verplicht om hun burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren. Het betreft hier een verzekering voor alle beroepsfouten buiten de tienjarige aansprakelijkheid.

Een belangrijk verschil met de wet op de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid is het toepassingsgebied. De wet m.b.t. de verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid is van toepassing op gebouwen bestemd voor bewoning en is beperkt tot onroerende werken waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is. Het nieuwe luik m.b.t. de verplichte verzekering van intellectuele prestaties in de bouw is van toepassing op elke vorm van onroerend werk of het nu gaat om de bouw van een huis, een kunstwerk of een weg.

Enkele voorbeelden van fouten die het gevolg kunnen zijn van een fout die gemaakt werd bij het leveren van zo'n intellectuele prestatie:

  • het studiebureau dat de berekeningen voor de verwarming  doet maakt een fout waardoor de installatie over gedimensioneerd is met een overdreven energieverbruik tot gevolg,
  • de landmeter-expert maakt een vergissing in de opmeting van een terrein,
  • de energiedeskundige maakt een vergissing bij het opstellen van het energieprestatiecertificaat.

Beter bescherming voor bouwheren

De aanpassing aan de wetgeving was ook nodig, want tot voor kort waren het vooral wetten van voor WOII die de nodige bescherming voor de bouwheer regelden. In het bouwproces had je toen doorgaans maar drie betrokken actoren: de bouwheer, de architect en de aannemer. Door de snelle technologische evolutie in de bouw, maar ook door de toenemende bevolkingsdichtheid en de milieu-uitdagingen zijn er steeds meer betrokken partijen in het bouwproces. Met de nieuwe wetgeving wil de overheid bouwers en verbouwers een betere bescherming bieden door aan alle bouwprofessionals dezelfde verzekeringsverplichtingen op te leggen.