Elk jaar bekroont Infopunt Publieke Ruimte de mooiste realisatie van een publieke ruimte met de Prijs Publieke Ruimte. De prijs wordt toegekend op basis van goed opdrachtgeverschap, een kwaliteitsvol ontwerp en een vakkundige uitvoering van het project.  Ook dit jaar selecteerde een jury uit vijftig inzendingen vijf genomineerden:

  • Oude Leieboorden, Kortrijk: de herinrichting van 2 kaaien tot één stadsplein.
  • Singel Noord, Antwerpen: na heraanleg van de zuidelijke Singel nu ook de herinrichting van de Singel Noord met meer groen en comfortabele fietspaden.
  • Breekbaar land, Hooglede: heraanleg onthaalsite van de Duitse Militaire Begraafplaats tot belangrijk onderdeel in de enscenering en totaalbeleving van de begraafplaats.
  • Stationsomgeving, Liedekerke: omvorming van banale stationsomgeving tot aantrekkelijke toegangspoort tot de gemeente en aangename opstapplek voor pendelaars.
  • Wetteren aan de Schelde, Wetteren: kernversterkend project dat het historische centrum van Wetteren in relatie brengt met beide Scheldeoevers.

Dit jaar won het project "Oude Leieboorden" in Kortrijk zowel de prijs van de jury als de publieksprijs.

Nieuwe ontmoetingsplek in hartje Kortrijk

Kortrijk werkt al meer dan twintig jaar aan de doortocht van de Leie en de daaraan gekoppelde ontwikkeling van het stadscentrum. Het stadsbestuur werkt daarvoor nauw samen met De Vlaamse Waterweg.

Voor het project de "Oude Leienboorden" werden 2 kaaien midden in het centrum van Kortrijk, ter hoogte van de historische Broeltorens heringericht tot één stadsplein. Door de verlaagde Leieboorden werd het contact tussen de rivier en de stad hersteld en ontstond er een nieuwe ontmoetingsplek. Dit waardevolle nieuwe stadslandschap verhoogt de ruimtelijke kwaliteit van de historische stad.

 "De Oude Leieboorden zijn integraal aangepakt op het gebied van programmatie, vormgeving, functionaliteit en materialisatie. De plek krijgt een nieuwe aantrekkingskracht die het stadscentrum van Kortrijk ten goede komt. Door het verwijderen van parkeerplaatsen is de belevingswaarde van beide oevers sterk toegenomen. Publieke ruimte is ingezet als hefboom voor citymarketing en lokale economie. Kortrijk bevestigt zijn positie in het selecte groepje van Vlaamse steden die trendsetters zijn op het gebied van publieke ruimte."

Jury Prijs Publieke Ruimte

Het Kortrijkse stadsbestuur sleepte in het verleden al enkele nominaties in de wacht voor zijn publieke ruimtes.

“Alle Kortrijkzanen zijn trots op de verlaagde Leieboorden. Waar vroeger een streepje onzichtbaar water een autoparking in twee sneed, gaven we er nu de Leie terug aan de Kortrijkzanen. We zien dat de omgeving van de Broeltorens hierdoor helemaal opleeft met vele nieuwe en vernieuwende horecazaken. In deze legislatuur willen we die tendens verderzetten door de verlaagde Leieboorden door te trekken tot het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide, met onder meer een jachthaven in het centrum van de stad.”

Burgemeester Vincent Van Quickenborne

De Vlaamse Waterweg denkt mee

Bij het grote publiek is De Vlaamse Waterweg (de fusie van het vroegere "Waterwegen en Zeekanaal NV" en "NV De Scheepvaart") vooral bekend als beheerder van bevaarbare waterwegen waarbij een sterke focus ligt op binnenvaartactiviteiten en waterbeheersing. Gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts nuanceert dat beeld: “De interesse om te investeren, te verblijven of te ontspannen langs en op water neemt alsmaar toe. Het Vlaamse waterwegnet telt meer dan duizend kilometer bevaarbare rivieren en kanalen met daarlangs 182 steden en gemeenten. Dat biedt enorme troeven die we, samen met anderen, nog sterker willen uitspelen. Onze recente realisaties in Kortrijk en Wetteren tonen aan dat samenwerking met lokale besturen een grote meerwaarde kan opleveren voor de publieke ruimte en de waterbeleving versterkt. De Vlaamse Waterweg geeft dergelijke initiatieven ook elders alle kansen zonder dat daarbij de elementaire functies van onze waterwegen, transport en waterbeheersing, uit het oog worden verloren.”