Volgens de notarisbarometer is de gemiddelde prijs van een woonhuis in België in 2018 met 4.7% gestegen tot 251,584 euro. Dat is meteen ook de eerste reële stijging van de gemiddelde prijs van woonhuizen in 5 jaar, want voor het eerst ligt de stijging boven het inflatiecijfer dat in 2018 2,05 % bedroeg.

Zoals steeds zijn er wel sterke regionale verschillen in de evolutie van de prijzen van woonhuizen. In Vlaanderen betaalden kopers in 2018 gemiddeld 277,304 euro voor een woonhuis (+ 3.8% t.o.v. 2017). In Wallonië lag de gemiddelde woningprijs in 2018 bijna 90,000 euro lager dan in Vlaanderen op 189,257 euro, maar ook daar werd een stijging van 3.7% opgetekend t.o.v. 2017.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stegen de prijzen met iets meer dan 5% en komt de gemiddelde prijs van een woonhuis voor het eerst boven 450,000 euro uit.

De notarisbarometer peilt naar de activiteit op de markt van vastgoedtransacties. Het gaat om de gegevens van transacties die de notarissen registreren op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst. Omdat die ondertekening meestal 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de eigenlijke akte plaatsvindt, weerspiegelt de notarisbarometer de recentste evoluties.

Beperkte impact van verlaagde Vlaamse registratierechten

Sinds 1 juni 2018 kunnen heel wat kopers van vastgoed in Vlaanderen genieten van verlaagde registratierechten van 7% i.p.v. 10% voorheen. Volgens de gegevens van de notarisbarometer had dit geen of weinig impact noch op het aantal verkopen noch op de verkoopprijs. Enkel in de maanden februari en maart 2018 was er bij de Vlaamse kopers een korte aarzeling. Over gans 2018 bleef het aantal transacties in Vlaanderen stabiel (+0.1%), terwijl Wallonië een forse stijging van het aantal transacties kende (+5.5% t.o.v. 2017).

Prijs van appartementen stond onder druk

In 2018 bedroeg de gemiddelde prijs voor een appartement in België 220,095 euro. Dat is slechts een stijging van 1.8% t.o.v. 2017. Ook hier zijn er sterke regionale verschillen: in Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een appartement met 1.6% tot 224,331 euro, in Wallonië met 0,5% tot 174,410 euro en in Brussel met 2.4% tot 240,250 euro.

Breng je de inflatie over 2018 (+2.05%) in rekening dan was er enkel in Brussel een prijsstijging voor appartementen in reële termen.

Wat opvalt is dat steeds meer kopers nieuwbouwappartementen verkiezen en almaar minder bereid zijn om voor bestaande appartementen, die vaak nog renovatiekosten vergen, de initiële vraagprijs te betalen. Daarnaast heeft de aanwezigheid van extra kamers een belangrijke invloed op de kostprijs van appartementen. Een appartement met twee slaapkamers kostte in 2018 gemiddeld bijna een derde meer dan een flat met één slaapkamer. Voor een appartement met drie slaapkamers, betaalt de koper ook nog eens een derde meer.