Tijdens de wintermaanden is het geen pretje om op een werf te werken. Je krijgt te maken met ijzige temperaturen, wind, regen, vorst en sneeuw. Dat brengt gezondheids- maar ook veiligheidsrisico's met zich mee.

Gezondheidsrisico's beperken

Naast de klassieke verkoudheden kan je bij werken in overmatige koude ook het slachtoffer worden van onderkoeling, vrieswonden,… Het is dan ook belangrijk dat je gepaste kledij aantrekt en best meerdere lagen draagt om bij veranderende omstandigheden het aantal lagen af- of juist weer op te kunnen bouwen. Daarbij is het van belang dat elke laag de juiste eigenschappen heeft: de buitenste shell moet wind en regen tegenhouden, de middelste laag zorgt voor isolatie,… Aangepaste handschoenen beschermen dan weer je handen zonder het gebruik van machines of werktuigen te bemoeilijken. Zoals een huis veel warmte langs het dak verliest, verliezen we als mens ook veel warmte via het hoofd. Een werfhelm met een warme binnenvoering is dan ook een must.

Risico op ongevallen inschatten

Wie winterweer zegt, zegt gladde ondergrond. Pas dus ook op een werf op voor glijpartijen. Om een koude werkdag goed door te komen, neem je best wat pauzes op warme plaatsen, maar verlies ook daar de risico's op CO-vergiftiging niet uit het oog. De koude kan soms zelfs zo intens zijn dat we minder oplettend worden en dan neemt het risico op ongevallen snel toe.

Sectororganisatie Constructiv maakte een handige toolboxfiche waarin je nog veel meer nuttige tips terugvindt om de koude op de werf te trotseren. Je kan de toolboxfiche voor werken bij koud weer gratis raadplegen.