De woningpas is een gratis digitaal paspoort, opgezet door de Vlaamse overheid, dat heel wat beschikbare informatie over een woning bundelt en online ter beschikking stelt van de eigenaar. Eenvoudig te consulteren op woningpas.vlaanderen.be met een persoonlijk token, de e-id of via de it’s me-app, moet de woningpas (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren eenvoudiger maken.

De gegevens in je woningpas komen uit de databanken van verschillende overheidsinstanties, zoals het Vlaams Energieagentschap, het Departement Omgeving, Wonen-Vlaanderen, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Informatie Vlaanderen.

Gefaseerde invoering

De invoering van de woningpas verloopt gefaseerd. Voorlopig vind je er als woningeigenaar vooral administratieve informatie over het gebouw, de indeling, de ligging en informatie uit de EPB-aangifte of het energieprestatiecertificaat, indien dit werd opgemaakt en kan je er omgevingskaarten van je eigendommen raadplegen.

In de toekomst zal de woningpas aangevuld worden met meer informatie zoals bijkomende attesten. Je zal de info van jouw eigendommen ook kunnen delen met anderen. Dat zal handig zijn voor bouwpartners, toekomstige kopers of huurders, de notaris of een makelaar. Later zal je ook zelf info aan de woningpas kunnen toevoegen (attesten, plannen, foto’s, uitgevoerde werken, …).

Onze testrit met de woningpas

Voor wie vaker online toepassingen van de overheid gebruikt (zoals Tax-on-web,….) zal de toegang tot de woningpas weinig problemen stellen. Eénmaal aangemeld zie je aan de linkerzijde 5 menu-items: "Mijn woningpas", "Omgeving","Attesten & documenten", "Ik ben van plan om" en "Feedback". We deden een steekproef bij 3 woningen en dit is wat we al konden raadplegen:

 • Mijn woningpas:
  • Gebouw, indeling, ligging: je vindt er het bouwjaar, de gebouweenheid-ID (d.i. een unieke code uit het gebouwenregister, die vasthangt aan je woning of appartement) en een luchtfoto met een marker op de locatie van je woning.
  • Energie: de tab "Zonnekaart" bevat een deel van de informatie die je ook zonder aanmelden kan raadplegen op de Zonnekaart Vlaanderen. Als je eraan denkt om te investeren in zonne-energie dan lijkt de Zonnekaart Vlaanderen ons ook interessanter omdat je daar de berekening van de winsten ook verder kan personaliseren op basis van je eigen situatie. Dat lijkt voorlopig niet te kunnen in de woningpas.
   De tab EPC en EPB: in vele woningen die nog niet in de verkoop of verhuur gingen zijn deze tabs uiteraard leeg. Onder de tabs "Advies" en "Informatie" vind je dan weer algemene informatie over de Vlaamse energiedoelstellingen, BEN woningen, links naar renovatie-informatie,….
  • Isolatie & beglazing: bij de meeste woningen zal onder de tabs "Status" en "Advies" geen info beschikbaar zijn en vind je enkel onder de tab "Meer informatie" extra uitleg over isolatie, de wooncode,…
  • Installaties: hier moet o.a. meer informatie komen over de toestellen voor centrale verwarming, maar ook hier zal je in heel wat gevallen voorlopig nog geen info met betrekking tot je woning vinden, enkel algemene info over het verplicht periodiek onderhoud,…
  • Bodem: naast algemene informatie vind je hier meestal dat OVAM geen informatie heeft over jouw perceel.
 • omgeving: dit onderdeel bevat kaarten m.b.t. de overstromingsgevoeligheid van je perceel, het aanwezige onroerend erfgoed, de ruimtelijke ordening,… In nagenoeg alle gevallen betreft het kaarten die je zonder aanmelden op geopunt.be kan raadplegen. Wie geopunt.be gewoon is, zal voorlopig geopunt.be blijven gebruiken omdat daar toch wel enkele bijkomende opties zijn die heel handig zijn: het activeren van meerdere informatielagen met aangepaste transparantie, het meten van lengtes en oppervlaktes,…
 • attesten & documenten: voorlopig vind je hier ook meestal niets maar in de toekomst kan het natuurlijk wel een handige verzamelplaats zijn voor documenten die je bijvoorbeeld bij een verkoop moet voorleggen.
 • ik ben van plan om te verkopen/te verhuren/te verbouwen/te bouwen: ondanks het ontbreken van heel wat attesten in de woningpas, bevat dit onderdeel per activiteit wel een handig overzicht van de attesten waarover je per activiteit dient te beschikken