Sinds 1 november 2018 kan je een kadastraal uittreksel online aanvragen. Dat doe je via  www.myminfin.be, zeg maar je persoonlijke account bij de FOD Financiën. Na beveiligde aanmelding met je elektronische identiteitskaart, vind je de gepaste link onder de hoofding "Mijn vermogen".

Tot voor kort moest je een kadastraal uittreksel via een papieren formulier aanvragen in één van de kantoren van de FOD Financiën. Je moest 10 dagen wachten op het uittreksel. Vanaf nu kunnen de aanvragen online gebeuren net als de betaling. Het uittreksel komt na 48 uur beschikbaar binnen MyMinFin en dat voor een periode van één jaar.

Deze online dienst is 7 dagen op 7 beschikbaar en omdat hij grotendeels geautomatiseerd is, is hij ook goedkoper dan vroeger. Als de aanvraag betrekking heeft op onroerende goederen waarvan je (ten dele) eigenaar bent dan is de online levering zelfs gratis.

Enkel gemotiveerde aanvragen

Je kan niet gelijk welke kadastrale informatie aanvragen: je moet een goede reden hebben om voor een bepaald perceel de kadastrale informatie op te vragen. Voortaan kunnen twaalf geldige motieven ingeroepen worden om een kadastraal uittreksel te bekomen (voorbereiding akte, proces-verbaal van afpaling, behandeling nalatenschap, probleem met aanpalend goed, stedenbouw / milieu, verkoop onder btw-stelsel, privaat gebruik (eigen goederen), aankoop van onroerend goed tegen verlaagde registratierechten, gedeeltelijke teruggave van registratierechten, gerechtelijk onderzoek, invordering van schulden / onroerend beslag / bezwaar, opdracht van openbare instelling).  Afhankelijk van de identiteit van de aanvrager en het motief van de aanvraag zijn er meer of minder documenten beschikbaar. Als particulier kan je niet langer deze dienst gebruiken om bijvoorbeeld de eigenaar van een onbebouwd perceel of van een leegstaand pand te weten te komen.

Voor het opvragen van een kadastraal uittreksel van één van je eigen percelen moet je uiteraard geen motivering opgeven. Professionele partijen zoals architecten, landmeters-experten, vastgoedmakelaars, notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten die optreden in opdracht van derden moeten eveneens geen motivering verschaffen.

Papieren alternatief blijft bestaan

Wie geen toegang heeft tot het internet kan toch nog in een loket van de FOD Financiën een kadastraal uittreksel aanvragen en ter plekke betalen. Het uittreksel ontvang je 10 dagen later per post en kan dus niet langer aan het loket afgehaald worden. Let wel: deze manier van aanvragen is vaak tot 4 keren duurder dan aanvragen via MyMinFin!