In het voorbije kwartaal kenden zowel het aantal hypothecaire kredietaanvragen als het aantal verstrekte hypothecaire kredieten een stijging ten op zichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit de recentste cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

"De lage rentevoeten blijven nog steeds een sterk ondersteunend effect hebben op de kredietaanvragen en de kredietverlening."

Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet.

Evolutie van de hypothecaire kredietaanvragen

Het aantal kredietaanvragen (excl. deze voor herfinancieringen) is in het derde kwartaal van 2018 met bijna 8% gestegen ten opzichte van het derde kwartaal van 2017. Het bedrag van de kredietaanvragen steeg eveneens, met meer dan 11%. Er werden iets minder dan 85,000 kredietaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 12.3 miljard euro.

Evolutie van de verstrekte hypothecaire kredieten

In het derde kwartaal van 2018 werden er ongeveer 62,500 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van iets meer dan 8.5 miljard euro (exclusief herfinancieringen). Dit is een stijging van het aantal verstrekte kredietovereenkomsten met 13% ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. In euro gerekend werd er 18% meer krediet verstrekt dan toen.

"De aanpassing van de registratierechten in Vlaanderen voor de aankoop van een woning vanaf 1 juni 2018 leidde tot een afwachtende houding van de consument in het tweede kwartaal, die volledig is gecompenseerd in het derde kwartaal."

Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet.

De stijging van de kredietverlening deed zich voor over alle doeleinden heen. Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning lag in het derde kwartaal van 2018 bijna 14% hoger (+4,299) dan in het derde kwartaal van 2017. Het aantal bouwkredieten lag meer dan 20% hoger (+1,418), net als het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing, dat een stijging met bijna 23% (+456) kende. Het aantal kredieten voor de renovatie van een woning kende een stijging met iets meer dan 7% (+835). Het aantal kredieten voor andere doeleinden zoals garages, bouwgronden,… kende een stijging met bijna 6% (+237).

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning plus renovatie steeg in het derde kwartaal opnieuw fors tot ongeveer 197,000 euro. Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning kende in het derde kwartaal van 2018 een verdere stijging tot ongeveer 160,000 euro. Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de bouw van een woning stabiliseerde in de loop van het derde kwartaal van 2018 rond 170.000 euro.

Voorkeur voor een vast rentevoet

In het derde kwartaal van 2018 kozen iets meer dan 7 op de 10 kredietnemers (72.5%) voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 19.5% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar. Zoals in het vorige kwartaal opteerde bijna 8% van de kredietnemers voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet. Rekening houdend met de nog steeds uiterst lage rentevoeten blijft de Belgische consument dus in overgrote mate kiezen voor zekerheid. Door de historisch lage stand van de jaarlijks veranderlijke rentevoeten hebben ongeveer 8% van de kredietnemers hiervoor geopteerd. Maar ook in geval van een jaarlijks veranderlijke rentevoet wordt de consument door de wetgeving ten zeerste beschermd. Zo kan de veranderlijke rentevoet na aanpassing aan de evolutie van de toepasselijke referte-indexen nooit meer bedragen dan het dubbele van de initiële rentevoet.