Heel wat gezinnen gebruiken hout als (aanvullende) energiebron in hun woning. Dat heeft vele voordelen maar bij slecht gebruik zijn diezelfde houtkachels verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de uitstoot van fijnstof en andere verontreinigende stoffen zoals zwarte koolstof (zgn. black carbon), koolstofmonoxide, stikstofoxide, vluchtige organische verbindingen of polycyclische aromatische koolwaterstoffen.

Ter herinnering: de voornaamste bronnen van fijnstof zijn de uitstoot van huishoudens, voornamelijk als gevolg van huishoudelijke houtverwarming, gevolgd door de industrie, het verkeer en tot slot de landbouw.

Om de impact van huishoudelijke houtverwarming op de luchtkwaliteit en onze gezondheid te beperken, neem je best maatregelen die de uitstoot van fijn stof verminderen.

Gebruik uitsluitend droog hout

Luchtvervuiling door houtverwarming verergert wanneer het gebruikte hout niet droog is. Bij gebruik van vochtig hout vermindert ook de hoeveelheid warmte die bij de verbranding vrijkomt. Door die lagere temperatuur in de kachel versnelt de vervuiling van de schoorsteen.

Opdat het hout optimaal zou drogen, sla je het best op in een goed geventileerde droge ruimte. Zorg voor ruimte tussen de vloer en de houtstapel zodat de lucht kan circuleren. Idealiter laat je het hout minstens 2 jaar drogen en liefst gekliefd om de verdamping te bevorderen.

Hoe herken je droog hout? Het is grijs en gebarsten aan de uiteinden zonder schimmel.

Gebruik geen afval als brandstof

Het is sterk afgeraden om afval te verbranden (plastic, karton,….) in je houtkachel. Bij de verbranding komen er namelijk gevaarlijke stoffen zoals dioxines vrij die schadelijk zijn voor je gezondheid en voor het milieu.

Laat je schoorsteen jaarlijks reinigen

Een regelmatige reiniging van de schoorsteen verhoogt de efficiëntie van je verwarmingssysteem en vermindert de uitstoot van vervuilende stoffen. Een dunne laag roet van slechts 1.5 mm veroorzaakt al een meerverbruik van 6%. Het onderhoud van de schoorsteen is ook van groot belang om het risico op schouwbrand en corrosie te verminderen.

Gebruik gepaste en performante toestellen

De uitstoot van vervuilende stoffen kan sterk verminderd worden door het gebruik van een performante haard. Je gebruikt dus best geen al te verouderde houtkachels en ook geen open haarden. Zo'n nieuwer performant toestel is niet enkel beter voor het milieu: je spaart er ook een aardige cent mee uit. Een recente houtkachel haalt rendementen van 85 tot 90% tegen 40 tot 60% voor verouderde modellen.

22 warm aanbevolen tips

 1. Kies een toestel aangepast aan je levenswijze
 2. Kies een toestel met voldoende vermogen
 3. Installeer bij voorkeur een recent toestel
 4. Zorg van bij de installatie voor een adequate luchtaanvoer om een goede verbranding te kunnen garanderen
 5. Verifieer of de schoorsteen correct werkt
 6. Volg steeds de aanbevelingen van de fabrikant nauwgezet op
 7. Gebruik enkel de brandstof die de fabrikant voorschrijft
 8. Koop lokaal en gelabeld hout
 9. Gebruik onbewerkt hout
 10. Gebruikt enkel droog hout
 11. Gebruik hout met aangepaste afmetingen.
 12. Gebruik bij voorkeur natuurlijke vuurmakers
 13. Gebruik de omgekeerde aanmaaktechniek (plaats dus vuurmakers niet onderaan maar bovenaan op de houtstapel)
 14. Stop de haard niet bomvol maar vul wel regelmatig hout bij
 15. Vermijd dat je bij het bijvullen de kacheldeur te lang laat openstaan. Zo verlaag je immers de temperatuur in de haard en vermindert de efficiëntie van de verbranding
 16. Vermijd direct contact tussen het hout en de wanden van de kachel.
 17. Ga niet voor een open haard. Die heeft namelijk een rendement dat in de buurt van 10% ligt.
 18. Gebruik je toestel op het maximum van zijn vermogen.
 19. Gebruik je kachel nooit non-stop
 20. Stel de primaire en secondaire luchttoevoer goed af
 21. Sluit de luchttoevoer af éénmaal het vuur uit is
 22. Reinig regelmatig schoorsteen en kachel.