In 2018 en 2019 maakt Vlaanderen telkens vijf miljoen euro vrij voor initiatieven die de ontharding van de bodem (het wegnemen van beton, asfalt of gebouwen) stimuleren. De Vlaamse overheid lanceert dan ook een projectoproep voor onthardingsprojecten. Tot en met 9 november 2018 kunnen overheden, (burger)verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen onthardingsprojecten indienen bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Drie types onthardingsprojecten

Concreet kan je een subsidie aanvragen voor 3 types onthardingsprojecten:

 • onthardingsprojecten met quick win: je hebt een concreet project voor ogen waarbij je de ontharding binnen de 3 jaar wil uitvoeren. 
  Enkele voorbeelden: een gemeente wil een plein opbreken, een school wil haar speelplaats ontharden, een grondeigenaar wil een gebouw van zijn perceel verwijderen,…
  Meer info over onthardingsprojecten met quick-win».
 • coalitievormende onthardingsprojecten: hier gaat het om een bepaald gebied dat je samen met anderen wilt ontharden. Je zet hiervoor eerst een pilootproject op om het daarna op middellange termijn te realiseren. 
  Enkele voorbeelden: gemeenten willen samen de groenblauwe structuren over de gemeentegrenzen heen versterken, bewoners van een bouwblok willen samen het binnenplein ontharden, een school wil samen met de ruime buurt een groenere schoolomgeving realiseren, bewoners willen zich organiseren om te ontharden over de perceelgrenzen heen, …
  Meer info over coalitievormende onthardingsprojecten»
 • systemische onthardingsprojecten: in dit type projecten wordt op grote schaal onthard. Er moet dan ook eerst een visie uitgewerkt worden om tot een uitvoering te kunnen komen. 
  Enkele voorbeelden: een intercommunale wil een visie ontwikkelen op het herstructureren van verkavelingen met als doel ontharding, een bedrijvengroep wil op een structurele manier de ontharding aanpakken op haar terreinen, een gemeente wil onderzoeken of bepaalde wegen of infrastructuur geschrapt kunnen worden,…
  Meer info over systemische onthardingsprojecten»

Als indiener van een project kan je een subsidie aanvragen van 100,000 tot 250,000 euro,  die tot 75% van de onkosten dekt. Elke aanvrager kan maximaal 3 projecten indienen. De subsidie zelf vraag je aan via omgevingvlaanderen.be/ontharden.