Vlaanderen telt 6 miljoen inwoners en ongeveer een derde van het territorium wordt ingenomen door gebouwen, verharde oppervlakte en parken, sportvelden en tuinen. Wat erger is, is dat we in Europa koploper zijn als het op verharding van de oppervlakte aankomt: 14% van het Vlaamse grondgebied is verhard.

Verharding zorgt voor problemen

Door de gestage toename van de verharde oppervlakte in Vlaanderen (van 5% in 1970 naar 14% vandaag) stroomt er bij stevige regenbuien steeds meer regenwater meteen in de riolering in plaats van ter plekke in de grond te verdwijnen. Dat heeft 2 nadelige effecten: rioleringen kunnen vaak de grote toevloed aan water niet meer slikken en ook het grondwater wordt minder snel aangevuld.

Een ander nadelig effect van die overmatige verharding was deze zomer nog duidelijk voelbaar in de steden: het hitte-eiland effect. De overvloed aan beton en asfalt in steden houdt de zomerse hitte vast waardoor het 's nachts minder snel afkoelt.

Subsidie voor ontharding

Vlaanderen maakt dan ook 5 miljoen euro vrij voor projecten van particulieren, lokale overheden, scholen of bedrijven die verhardingen in beton of asfalt definitief uitbreken.

Enkele voorbeelden:

  • een supermarkt die zijn geasfalteerde parking omvormt tot een "groene" parking waar het regenwater rechtstreeks in de ondergrond opgenomen wordt,
  • een school die een verharde speelplaats vervangt door een doorlaatbaar alternatief,
  • de nieuwe eigenaar van een oude hoeve die besluit om enkele stallen af te breken en de betonnen vloer eveneens definitief te vervangen door een doorlaatbaar alternatief.

Particulieren, scholen, bedrijven en lokale overheden kunnen tot maximaal 250,000 EUR financiële steun ontvangen voor een onthardingsproject.

De bedrijfsfederatie voor de circulaire economie "Go4Circle" is alvast enthousiast en zegt dat het verwijderd beton en de asfalt voor 100% recycleerbaar zijn.

"Het voordeel daarvan is dat betonfabrikanten nieuwe betonproducten voor bijvoorbeeld gebouwen daardoor meer en meer op basis van gerecycleerd beton kunnen maken. Zo vermijden we dat ze zand en grind – grondstoffen die steeds zeldzamer en dus ook duurder worden – moeten blijven ontginnen en invoeren. Een maatregel die dus heel wat positieve gevolgen voor onze maatschappij in huis heeft.”

Stany Vaes, algemeen directeur Go4Circle