Op de site van het Omgevingsloket is er sinds kort een nieuwe toepassing beschikbaar: de omgevingscheck. Met de omgevingscheck kan je voor een gebied nagaan:

  • welke ruimtelijke plannen er van toepassing zijn,
  • welke voorschriften er van kracht zijn,
  • of er overstromingsgevaar is,
  • of er beschermd erfgoed aanwezig is.

De tool staat los van het algemene omgevingsloket en om er gebruik van te maken hoef je dus ook geen informatie m.b.t. de uit te voeren werken in te geven.

Opgelet: de toepassing is nog maar net gelanceerd dus kinderziektes of het ontbreken van bepaalde gegevens (sommige gemeenten hebben hun ruimtelijke plannen nog niet opgeladen in de toepassing,…) zijn mogelijk.

Last but not least: de toepassing kan op volgend adres geraadpleegd worden:

https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?omgeving