Vanaf 1 januari 2019 zullen de Vlaamse renovatiepremie en de verbeteringspremie samensmelten tot een nieuwe renovatiepremie.

Zowel de renovatiepremie als de verbeteringspremie hebben tot doel om Vlamingen met een bescheiden inkomen financieel te steunen bij hun verbouwing. Bovendien vallen de werken die in aanmerking komen voor beide premies nagenoeg samen. Er zijn wel enkele verschillen tussen de huidige premies:

  • voor de renovatiepremie bedraagt de vereiste ouderdom van de woning 30 jaar terwijl dat slechts 25 jaar is in het geval van de verbeteringspremie.
  • bij de aanvraag van een renovatiepremie mogen de facturen maximaal 2 jaar oud zijn; in het geval van de verbeterpremie is dat maximaal 1 jaar.
  • de aanvraag van een verbeteringspremie gebeurt in 1 stap terwijl de renovatiepremie in 2 stappen aangevraagd moet worden om te kunnen genieten van het maximale premiebedrag of om renovaties in meer dan 2 categorieën uit te voeren.

Meer flexibiliteit voor lage inkomens

Een eerste belangrijke aanpassing in de nieuwe renovatiepremie is de flexibiliteit om de premie in 1 keer aan te vragen of om de aanvraag op te splitsen. Daarbij krijg je tot 10 jaar de tijd om het tweede deel van je aanvraag in te dienen. Die laatste optie laat gezinnen met een beperkt budget toe om de investeringen te spreiden met een beperkte prefinanciering. Bij alle aanvragen zullen de facturen maximaal 2 jaar oud mogen zijn. Er zal bij de inkomensgrens ook rekening gehouden worden met de gezinssituatie zodat alleenstaande ouders makkelijker in aanmerking zullen komen voor een verhoogde renovatiepremie.

Minder streng

Op dit ogenblik is de renovatiepremie gekoppeld aan de woning. Als de woning van eigenaar verandert en er werd in de voorbije tien jaar een renovatiepremie aangevraagd voor die woning, dan kan de nieuwe eigenaar geen nieuwe renovatiepremie voor die woning aanvragen. De nieuwe renovatiepremie wordt gekoppeld aan het gezin zodat dat gezin bij verhuis naar een nieuwe woonst wel de renovatiepremie zal kunnen aanvragen op voorwaarde dat ze dat niet deed voor een woning in de voorbije tien jaar.

De huidige renovatiepremie heeft nog een ander ongewenst effect. Als "toevallige" bijwoner ben je verplicht om mee de premie-aanvraag te ondertekenen. Daardoor heeft een medebewoner zonder zakelijk recht geen recht meer op een renovatiepremie wanneer hij zelf een woning zou aankopen. In de nieuwe renovatiepremie valt de verplichting tot mede-ondertekening weg.

De aanpassingspremie voor werken in een woning voor de 65-plusser blijft wel afzonderlijk bestaan. Het ontwerpbesluit voor de nieuwe renovatiepremie moet nog voor advies naar de Vlaamse Woonraad en de Raad van State, en is dus nog niet definitief. Als alles goed loopt zal de nieuwe renovatiepremie van start gaan op 1 januari 2019.