Elk jaar voert de Economische Inspectie een algemeen onderzoek uit bij beoefenaars van vrije beroepen. De inspecteurs gaan dan na in welke mate de wetgeving relevant voor het bewuste vrije beroep, nageleefd wordt. Dit jaar kwamen voor het eerst ook architecten(bureaus) aan bod.

In totaal werden 311 architecten(bureaus) gecontroleerd. Daarvan waren er 181 of bijna 60% volledig in regel met alle onderzochte punten. Bij de overige 130 architecten werden 590 inbreuken vastgesteld.

Informatieverplichtingen architect

26% (of 151) van de inbreuken had betrekking op de informatieverplichtingen die architecten hebben naar hun klanten toe. Het ging daarbij vooral om

  • het niet vermelden van de specifieke info voor het gereglementeerd beroep, nl. de verwijzing naar de Orde en de beroepstitel (54 inbreuken),
  • geen informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (38 inbreuken),
  • het niet beschikbaar zijn van vorige versies van de algemene voorwaarden(25 inbreuken).

Aanduiding van de prijs of de prijsberekening

8% (of 49) van de inbreuken had betrekking op de aanduiding van de prijs of de prijsberekening. In de meeste gevallen was het probleem dat de BTW niet vermeld werd in de totaalprijs.

Vergeet je website niet!

Last but not least heeft 58% (of 343) van de inbreuken te maken met tekortkomingen op het vlak van de wettelijk verplichte vermeldingen op de website. Hierbij zijn er 3 uitschieters:

  • het ontbreken van de verwijzing naar de beroepsregels (deontologie) (119 inbreuken),
  • het ontbreken van de gegevens van de toezichthouder (116 inbreuken),
  • het ontbreken van het ondernemingsnummer (95 inbreuken).

De cijfers ogen misschien streng maar in opvolging van de 229 waarschuwingen die de Economische Inspectie uitstuurde, stelden nagenoeg alle architecten zich in regel. Uiteindelijk werden slechts twee processen-verbaal opgesteld. Het onderzoek toonde ook aan dat het spontaan verstrekken van alle nodige informatie aan de klant beter kan maar dat wanneer diezelfde klant ernaar vraagt 91% van de onderzochte architecten de nodige informatie geeft.