De Vlaamse regelgeving bepaalt een aantal handelingen waarvoor de medewerking van een architect niet vereist is. Eén van die handelingen is het aanbouwen van een veranda of overdekt terras wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • de aanbouw heeft een maximumoppervlakte van 40 vierkante meter,
  • de kroonlijsthoogte is beperkt tot 3 meter,
  • de nokhoogte is beperkt tot 4,50 meter.
  • Als aan een bestaand gebouw wordt aangebouwd, dan mogen de bouwwerken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen.

De regels zijn qua afmetingen zeer duidelijk maar er was nogal eens discussie over wat een veranda nu juist is. Vroeger was dat sowieso een constructie die nagenoeg volledig uit glas bestond maar sommige modernere versies van een veranda hebben een plat dak, gebruiken naast glas ook andere materialen zoals hout,…

Om een einde te maken aan die onduidelijkheid geldt voortaan dat een veranda voor 75% uit glas of een ander doorzichtig materiaal moet bestaan. Je moet voor die 75% regel zowel de gevel- als de dakoppervlakte in rekening brengen.