Na een uitgebreid participatief traject werd onlangs het ontwerp voor het skatepark aan de Blaarmeersen voorgesteld. Het nieuwe outdoorskatepark zal gebouwd worden tussen het Huis van de Sport en de Topsporthal Vlaanderen aan de Blaarmeersen ter hoogte van de Zuiderlaan. Het zal niet alleen het grootste outdoorskatepark van België zijn, het nestelt zich meteen ook bij de top van de grootste skateparken in Europa.

Het ontwerp is van de hand van Constructo Skatepark Architecture uit Marseille en het Brusselse B-ILD. Het outdoorskatepark zal plaats bieden aan verschillende disciplines: skaten en andere rollersporten, maar ook free running. Het skatepark wordt opgedeeld in verschillende zones die zich elk toespitsen op een specifieke skatediscipline. De verschillende zones worden vormgegeven door een patroon van lichtbruin getinte betonplaten. Centrale skate-elementen zijn donker grijs gekleurd. Op die manier is elke zone gemakkelijk apart te herkennen, en hebben ze toch een uniforme uitstraling.

Zo is er een plaza  met een oppervlakte van 557 m², twee street zones  met oppervlaktes van respectievelijk 582 m² en 670 m², een kiddy area  van 398 m², de bowl  (591 m²) en een open zone (914 m²) die gevrijwaard wordt voor de toekomstige indoor skatehal. Daarnaast wordt er ook een zone ingericht voor free running (325 m²) en zijn er twee toegangspleinen (375 m² en 221 m²) die het complex ontsluiten.

Er wordt plaats voorzien voor fietsen en publieke toiletten. De huidige bezoekersparking van het Huis van de Sport, die zich op de site bevindt, zal verplaatst worden naar de linkerzijde van het Huis van de Sport.

Participatief traject

Aan het definitief ontwerp ging een uitgebreid participatief traject vooraf, opgestart in mei 2017 door de Stad Gent, Farys en Carve, het ontwerpbureau dat werd aangesteld om het voorontwerp uit te tekenen. Via verschillende kanalen werd input van Gentse skaters verzameld. Er werden ook drie inspraakmomenten georganiseerd, waarop het mogelijk was voorkeuren te formuleren en van gedachten te wisselen met de ontwerpers.

"Skaters weten zelf het best wat ze willen. Na een dialoog van meer dan een jaar, ben ik overtuigd dat het een gedragen en succesvol park wordt. Het skatepark is een fantastische aanwinst voor de topsportcluster Blaarmeersen. Het plaatst zich in het lijstje van grootste skateparken in Europa."

Resul Tapmaz, schepen van Sport

Kostprijs en timing

De totale kostprijs voor het skatepark Blaarmeersen wordt geraamd op 1.8 miljoen euro. Qua timing voor realisatie wordt gemikt op zomer 2019. De Stad Gent is opdrachtgever voor het skatepark aan de Blaarmeersen, Farys is de bouwheer.