Via een onlangs gelanceerd initiatief van de Federatie van het Notariaat (Fednot) is het mogelijk om online te bieden op vastgoed. Op de site biddit.be kan je eenvoudig op postcode zoeken naar woningen waarop je online kan bieden. Als bieder ben je niet anoniem want om te kunnen bieden moet je je kenbaar maken met je eID-kaart of via de Itsme app op een mobiel toestel.

Transparant … tot op zekere hoogte

Tijdens de biedperiode, die duidelijk aangegeven staat, is elk uitgebracht bod zichtbaar voor alle bezoekers van het platform. Dat betekent niet dat iedereen je naam ziet en wat je biedt, maar iedereen kan zien dat een aangemelde bieder een bindend bod deed met vermelding van de hoogte van het bod. Je weet dus na het aflopen van de biedperiode meteen of je de hoogste bieder bent. Dat betekent helaas niet dat je nu zeker bent dat je het vastgoed zal kunnen kopen.

Vóór de start van de biedingen heeft de verkoper namelijk een “gewenste prijs” ingesteld. Valt de hoogste bieding samen of hoger dan de gewenste prijs dan zal de verkoop normaalgezien doorgaan maar ligt de hoogste bieding onder de gewenste prijs dan kan de verkoper toch beslissen om niet te verkopen. Als bieder heb je jammer genoeg geen weet van die gewenste prijs.

Vooraleer je start met bieden lees je ook best de verkoopsvoorwaarden na die bij elk pand vermeld worden. Zo kan je bijvoorbeeld te weten komen of je een bod kan uitbrengen onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een lening.

Snelle verkoop

Elk pand dat je op biddit.be terugvindt wordt beheerd door een notaris die garant staat voor de begeleiding van de verkoper, de bieders en de uiteindelijke koper. Het voordeel is dat de begeleidende notaris vooraf al heel wat opzoekingen en controles m.b.t. het pand zal uitvoeren. Bij een klassieke verkoop zit er al snel 3 à 4 maanden tussen de onderhandse verkoopovereenkomst en de akte maar bij verkopen via biddit.be is die termijn herleid tot een paar weken.

Bieden via zo’n online platform is eenvoudig maar vergeet niet dat je één van de belangrijkste aankopen van je leven gaat doen. Je doet dus maar best je huiswerk vooraf: het pand en de omgeving bezoeken, bij je bank navragen of je een lening kan bekomen,…. Je bod is immers bindend en als je toch niet wilt/kan kopen, kunnen de gevolgen pijnlijk zijn.

Nog een vastgoedzoekertjes site?

Het nieuwe platform is op dit ogenblik heel beperkt qua zoekcriteria: opzoeken kan enkel op plaats, postcode of referentie. Als potentiële koper zal je dus niet meteen geneigd zijn om biddit.be te gebruiken als startpunt. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, want de begeleidende notaris zal ongetwijfeld ook de opname van je pand op andere en bekendere vastgoedsites voorstellen en daar aangeven dat je online kan bieden via biddit.be.

Biddit.be moet je dus eerder zien als het online brengen van een openbare verkoop. Als potentiële koper moet je niet langer naar een verkoopzaal maar kan je in alle rust van thuis uit bieden. Voor de notaris zal de organisatie van de verkoop eenvoudiger zijn en dus waarschijnlijk goedkoper qua organisatie. Uit de verkoopsvoorwaarden die in pdf formaat bij elk zoekertje te raadplegen zijn lijkt ook dat het kostenpercentage voor de koper bij de online openbare verkoop lager ligt dan in het geval van een klassieke openbare verkoop. Jammer is wel dat je die info in een juridisch document in pdf formaat moet raadplegen terwijl een automatische berekening en vermelding op de site toch wel duidelijker zou zijn. In geval van twijfel m.b.t. de kosten gelinkt aan de aankoop, contacteer je als koper best vooraf de begeleidende notaris die bij het pand vermeld staat.