Investeerders en vastgoedontwikkelaars kunnen binnenkort dan toch nieuwe of gerenoveerde gebouwen verhuren met btw. De federale regering bereikte vorige zomer al een akkoord over het invoeren van btw op professionele verhuur, maar de maatregel werd in het najaar van 2017 onverwacht van tafel geveegd. Daardoor was ons land samen met Griekenland het enige land in Europa waar vastgoedinvesteerders en projectontwikkelaars geen btw op de verhuur konden recupereren. Het maakte ons land minder aantrekkelijk voor (buitenlandse) vastgoedinvesteerders.

Door de beslissing die de regering-Michel eind maart 2018 bekend maakte, zullen verhuurders de btw die ze betalen op een nieuw bedrijfspand of een verbouwing ervan, kunnen recupereren. De nieuwe regelgeving zal een optionele btw-heffing invoeren voor de verhuur van professioneel gebruikte gebouwen of delen ervan. Om btw te heffen op de huur zal o.a. aan volgende voorwaarden voldaan moeten zijn:

  • De huurder gebruikt het gehuurde (deel van het) gebouw exclusief voor een btw-plichtige activiteit (btw-belast of btw-vrijgesteld).
  • Zowel huurder als verhuurder kiezen voor het toepassen van btw op de huur
  • De optie geldt voor de volledige duurtijd van de huurovereenkomst

Bemerk dat het dus best mogelijk is dat sommige delen van een gebouw wel met btw en andere zonder btw verhuurd worden op voorwaarde dat die delen zelfstandig gebruikt (eigen toegang) en verhuurd kunnen worden.

 “Dit is één van de belangrijkste btw-hervormingen sinds lang. Naast een boost voor de vastgoedsector en een betere toegankelijkheid van de huurmarkt voor bedrijven, zal dit ook een positieve impact hebben op de kwaliteit van ons vastgoedpatrimonium. Deze maatregel zal ervoor zorgen dat vastgoedinvesteerders opnieuw meer geneigd zullen zijn om in ons land te investeren. Daardoor kunnen we ons ook aan een forse opmars van de reconversie van oude panden verwachten.”

Olivier Carrette, gedelegeerd bestuurder UPSI-BVS

De maatregel zelf zal volgens de federale overheid jaarlijks 20 miljoen euro kosten. De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (UPS-BVS) maakt zich sterk dat de overheid zal kunnen rekenen op de nodige terugverdieneffecten.

De nieuwe regels zouden in voege treden vanaf 1 oktober 2018. Het akkoord bereikt in de schoot van de regering moet nu verder uitgewerkt worden in wetteksten.