Na enkele maanden geflirt te hebben met de kaap van 100 punten, komt de bouwbarometer –de conjunctuurbarometer opgesteld door Bouwunie op basis van een enquête bij kmo’s en zelfstandigen in de bouw- in het eerste kwartaal van 2018 voor het eerst in zeven jaar opnieuw uit boven de 100 punten. Met een score van 100.2 doet de bouwbarometer het dit kwartaal zeven tienden van een indexpunt beter dan in het vierde kwartaal van 2017. Dat betekent dat de Vlaamse bouwondernemers de conjunctuur positief inschatten. 81% van de ondervraagde Vlaamse bouwondernemers is tevreden over het algemene economische klimaat. Met de eigen bedrijfssituatie is 78% tevreden.

Werkvolume sterk toegenomen

Het werkvolume is dé sterkhouder van de jongste bouwbarometers. In dit kwartaal is dat zelfs nog meer uitgesproken. 34% van de Vlaamse bouwkmo’s had in het eerste kwartaal van dit jaar meer werk dan in het kwartaal daarvoor en slechts 20% zag zijn werkvolume afnemen. Het zal dan ook niet verbazen dat 12% recent heeft aangeworven. Voor de eerstvolgende maanden verwacht 35% een (verdere) stijging in het werkvolume, terwijl maar 14% een daling verwacht.

Goed gevulde orderboekjes

8 op 10 is uitgesproken tevreden met het huidige economisch klimaat en de eigen bedrijfssituatie. Het werkvolume ligt hoog en ook de orderboekjes zijn goed gevuld. 25% van de Vlaamse bouwbedrijven heeft nog werk voor minstens zes maanden en 12% voor meer dan 9 maanden.

De werkvooruitzichten zijn dermate positief dat 30% van de werkgevers extra medewerkers wil aanwerven. 78% van hen denkt evenwel dat dit een erg moeilijke zoektocht wordt. De krappe arbeidsmarkt dreigt hun groei te fnuiken.

Prijzen en concurrentie

De prijzen die de aannemers voor hun werk kunnen aanrekenen, zijn grotendeels gelijk gebleven. 54% van de bouwbedrijven zegt met winstgevende prijzen te werken. Slechts 2% werkt met verlieslatende prijzen. Dat is een betere score dan in de voorbije jaren.

Toch blijft de concurrentie hard. 6 op 10 zeggen geconfronteerd te worden met oneerlijke concurrentiepraktijken van buitenlandse ondernemingen. En deze zijn volgens 86% sterk toegenomen in de jongste twee jaar. De abnormale prijszetting en de sociale dumping zijn de meest kwalijke gevolgen.

De bouw kampt daarnaast traditioneel met een hoog aantal slechte betalers. Ook in het eerste kwartaal zegt 27% daar meer last van te hebben.

Door het hoge werkvolume en de iets betere prijzen denkt 26% wel dat zijn winstgevendheid zal verbeteren.