In het eerste kwartaal van 2018 daalde het aantal vastgoedtransacties –gemeten volgens de notarisbarometer- in Vlaanderen met 4.1% ten opzichte van dezelfde periode in 2017. In Wallonië steeg over dezelfde periode het aantal vastgoedtransacties met 2% naar een recordniveau. In Brussel bleef het aantal transacties stabiel (+0.1%).  Vlaanderen is goed voor ongeveer 60% van de vastgoedtransacties in België, terwijl Wallonië en Brussel respectievelijk 30% en 10% voor hun rekening nemen. De daling in Vlaanderen zorgde dan ook meteen voor een daling van 2% van het aantal vastgoedtransacties in België.

De daling in Vlaanderen is ongetwijfeld te wijten aan de nakende hervorming van de registratierechten die er tegen de zomer zou komen.  De notarisbarometer meet vastgoedtransacties op basis van het aantal ondertekende voorlopige verkoopovereenkomsten. Om te bepalen of de vastgoedtransactie onder de nieuwe –vaak voordelige- regeling van registratierechten of onder de oude regeling valt, wordt gekeken naar de datum van de voorlopige verkoopovereenkomst. Zolang de nieuwe regeling -die vaak voor de aankoop van een eigen woning voordelig is- nog niet in voege is, zullen kandidaat-kopers dus geen voorlopige verkoopovereenkomst tekenen.

Periode van herfinanciering stilaan voorbij

De hypothecaire kredieten voor de aankoop van een woning stegen in het eerste kwartaal van 2018 met 6.3% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Toch is het totaal aantal hypothecaire kredieten over diezelfde periode gedaald en dat komt door een forse terugval van de herfinancieringen (-18.9%).

Evolutie prijs woningen

In het afgelopen kwartaal klokte de gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land af op 240,578 EUR. In de loop van 2017 bleef de prijs van een woonhuis kwartaal na kwartaal stijgen. Nu zien we een prijsdaling van 1.3% in vergelijking met het laatste kwartaal van 2017. Toch lag de prijs in het afgelopen kwartaal nog 3.3% hoger dan in het 1ste kwartaal van 2017.

In Vlaanderen (266,199 EUR) daalde de gemiddelde prijs van een woonhuis in het afgelopen kwartaal met 2% in vergelijking met het 4de kwartaal van 2017. In Wallonië (181,845 EUR) was er een prijsdaling van 1.6%, in Brussel (441,117 EUR) steeg de prijs met 2.9%.

De prijs van een woonhuis daalde in alle Vlaamse provincies: van -2.1% in Antwerpen tot -1.0% in Oost-Vlaanderen. In Limburg was de daling miniem: -0.1%.

Limburg blijft trouwens de goedkoopste provincie in Vlaanderen. De prijzen liggen er bijna 14% lager dan het gemiddelde in Vlaanderen. Limburg is ook de enige Vlaamse provincie waar de gemiddelde prijs van een woonhuis onder het nationale gemiddelde ligt.

Evolutie prijs appartementen

In het afgelopen kwartaal bedroeg de gemiddelde prijs van een appartement in België 217,392 EUR. Het gaat om een lichte daling van 0.4% ten opzichte van het 4de kwartaal van 2017. De prijs van een appartement steeg in Vlaanderen met 0.6% en klokte af op 224,534 EUR. In Wallonië (170,683 EUR) was er een prijsdaling van 2% en in Brussel (234,012EUR) daalde de prijs eveneens met 2%.

In alle Vlaamse provincies waren er prijsstijgingen, behalve in West-Vlaanderen, waar de prijs daalde met 3.1%. In Vlaams-Brabant was de prijsstijging het hoogst, nl. +4.3%.